Najnovšie články

Prečo došlo k oslabeniu a úhynu včelstiev?

Niektoré Vaše názory ohľadne strát včelstiev na jar 2008 ma vyprovokovali k napísaniu mojich postrehov k súčasnej situácii. Viacerí včelári sa domnievajú, že padli včely tým včelárom, ktorí včely neliečili proti klieštikovi VD alebo sa domnievajú, že komu padli včely tak ten zanedbal preliečenie alebo ho vôbec neuskutočnil.

Čitať ďalej »

Současná a nově navržená opatření proti rojení včely medonosné(4)

Efektivita produkce pohlavních kast včelstva Je dávno známou skutečností, že matka si své dominantní postavení ve včelstvu udržuje produkcí mateří látky, která inhibuje vaječníky dělnic a fyziologicky je tak kastruje. Kdyby tomu tak nebylo, byly by dělnice schopny klást neoplozená vajíčka a chovat vlastní trubce. Je prokázáno, že před rojením se ve včelstvu hojně vyskytují silně dominantní včely, se značně …

Čitať ďalej »

Metodické usmernenie k vyhláške MPSR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev

Dňa 15.3.2008 nadobudla účinnosť Vyhláška MPSR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev v Slovenskej republike a vykonáva sa ňou § 19 odsek 10 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. + Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR o povinnosti registrovať včelstvá. (doplnené 09.04.2008)

Čitať ďalej »

Ľudové pranostiky – (aj o včelách a včelárení)

V jednom, už dávno vydanom včelárskom zápisníku, v ktorom som pred nedávnom „listoval“, som našiel veľmi zaujímavý krátky článok. Je od neznámeho autora, ktorý mal uvedené len iniciálky. Tento autor opisuje chovanie včiel pri zmene počasia, ktoré by mali signalizovať včelárovi určitú prognózu, ktorá v krátkom čase zmení stav počasia.

Čitať ďalej »
error: Obsah je nedostupný !!!

www.vcely.sk - stránka o chove včiel.
Web Design Copyright © 2003
Ladislav Šebošik - Studio LaSe WEB DESIGN
Copyright © 2003 - 2019. All rights reserved.