Author Archive

Národný program stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2013/2014 až 2015/2016

Napísal redakcia v . Zaradené v Zákony, pokyny, smernice

2
0

1. Úvod

Včela je spoločenský hmyz, ktorý je dôležitou súčasťou nášho životného prostredia a má preň zásadný význam. Včelárstvo je odvetvím pôdohospodárstva, ktorého hlavnými funkciami je udržanie ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania kultúrnych a voľne rastúcich rastlín, produkcia medu a ďalších včelích produktov.

Štúdia o čmeliakoch neovplyvňuje doterajšie závery o neonikotinoidoch

Napísal redakcia v . Zaradené v Aktuality, Iné opeľovače, Zákony, pokyny, smernice

2
0

bombus_LEFSA zistil niekoľko nedostatkov v štúdii, ktorú publikovala agentúra pre výskum potravín a životné prostredie Spojeného kráľovstva (FERA – Food and Environment Research Agency), ktorá naznačuje, že neonikotinoidné pesticídy nemajú zásadný vplyv na kolónie čmeliakov v poľných podmienkach. Vzhľadom na tieto nedostatky sa EFSA domnieva, že štúdia neovplyvní závery EFSA týkajúce sa rizík pre včely v súvislosti s používaním neonikotinoidových pesticídov ako je thiametoxam, klotianidin a imidacloprid, ktoré boli uverejnené v januári 2013.

Národný program eradikácie MVP na rok 2013

Napísal redakcia v . Zaradené v Zákony, pokyny, smernice

2
0

Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín. Program eradikácie sa každoročne vyhodnocuje a na základe analýzy dosiahnutých výsledkov sa upravuje.

Metodický postup pre poskytovanie pomoci na vykonávanie opatrení na zlepšenie podmienok pre produkciu a obchodovanie s včelími produktmi na podporný rok 2012/2013

Napísal redakcia v . Zaradené v Zákony, pokyny, smernice

1
0

Na základe národného programu stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva na roky 2010/2011 až 2012/2013 bola pre podporný rok 2012/2013 schválená pomoc pre SR v nasledovnom rozsahu:pomoc zo zdrojov EÚ: 634 582,00 € pomoc zo zdrojov SR: 634 582,00 € spolu k dispozícii: 1 269 164,00 €. Pomoc na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi možno poskytnúť pri vykonávaní opatrení uvedených v tomto Metodickom postupe.