VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 14. októbra 2011

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

1
1

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE zo 14. októbra 2011, ktorým sa mení, dopĺňa a opravuje príloha k rozhodnutiu Komisie 2011/163/EÚ o schválení plánov, ktoré tretie krajiny predložili v súlade s článkom 29 smernice Rady 96/23/ES [oznámené pod číslom K(2011) 7167]

Značky:

Trackback from your site.

Zanechať komentár

You must be logged in to post a comment.