Najnovšie články

Národný program eradikácie MVP na roky 2020-2021

Cieľom programu je eradikovať ohniská moru včelieho plodu (ďalej len „MVP“) v chovoch včiel na celom území Slovenskej republiky. Ozdravením chovov sa zlepší zdravotný stav, znížia sa straty na produkcii medu a ďalších včelích produktov, zabezpečí sa optimálne opelenie poľnohospodárskych kultúr a ostatných rastlín. Program eradikácie je záväzný pre všetkých chovateľov včiel na území Slovenskej republiky. Program eradikácie sa každoročne …

Čitať ďalej »

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie pre opeľovaciu činnosť

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytovanie podpory formou dotácie podľa výnosu MP SR z 5. mája 2011 č. 536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov, vyzýva občianske združenia, k predloženiu žiadostí o poskytnutie dotácie v termíne od zverejnenia tejto výzvy do 4. septembra 2020 podľa $ 2 ods. 1 písm. l) …

Čitať ďalej »

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory pri úhyne MVP

Výzva na predkladanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie podľa výnosu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky z 5. mája 2011 č.536/2011-100 o podrobnostiach pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov“ pre chovateľov hospodárskych zvierat, ktorí nie sú podnikateľmi – na kompenzáciu strát na zvieratách a zlikvidovaných zariadeniach na chov zvierat, ktoré vznikli …

Čitať ďalej »

Európska iniciatíva občanov: ZACHRÁŇME VČELY A POĽNOHOSPODÁROV!

Európske poľnohospodárstvo sa dostáva do slepej uličky. Poľnohospodárske politiky, ktoré sa jednostranne zameriavajú na zvyšovanie výnosov zvýšením používania toxických agrochemikálií, spôsobujú, že ekosystém je na pokraji kolapsu. Deň za dňom mizne biologická rozmanitosť, ktorá je základom našich potravinových systémov – vážne ohrozuje budúcnosť našich potravín, živobytia, zdravia a životného prostredia.

Čitať ďalej »

Podpora stratégie agroenvironmentálnej politiky so širokou diverzifikáciou rastlín a živočíchov

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK), Slovenský zväz včelárov (SZV), Zväz pestovateľov cukrovej repy Slovenska (ZPCRS) a Slovenský cukrovarnícky spolok (SCS) podpísali memorandum o spolupráci pri presadzovaní podpory pre slovenský med a slovenský cukor. Zväzy to oznámili v piatok na tlačovej konferencii.

Čitať ďalej »
error: Obsah je nedostupný !!!

www.vcely.sk - stránka o chove včiel.
Web Design Copyright © 2003
Ladislav Šebošik - Studio LaSe WEB DESIGN
Copyright © 2003 - 2019. All rights reserved.