Návrh Vyhlášky MPaRV SR o identifikácii a registrácii včelstiev

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Návrh Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, o identifikácii a registrácii včelstiev. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo”) podľa § 53 písm. g) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon“) ustanovuje:

Zisťovanie príčin strát včelstiev vo svete

Napísal ing. R.Chlebo PhD. v . Zaradené v Pre členov, Včelie choroby

0
0

Už tretí rok vyvíja činnosť medzinárodný odborný tím s názvom COLOSS, fungujúci vďaka jednému z programov EÚ s názvom COST, umožňujúcim zosieťovanie pracovísk v Európe aj mimo nej pracujúcich na spoločných témach. Hlavným cieľom siete pracovísk združených v projekte COLOSS – www.coloss.org je identifikácia príčin zvýšených úhynov včelstiev vo svete.

Technika s prirodzenou stavbou, úľ len na zbieranie medu

Napísal Milan Bencur v . Zaradené v Pre členov, TECHNOLÓGIA, Technológia - Úle

0
0

Život je posvätný, a zabrániť zomieraniu včiel je viac ako záväzok, na ktorý sme hrdí v obci včelárov.
Moje pohanské včelárenie na prírodnom diele je metódou nič nerobenia a zároveň ekologickým luxusom, ktorého výsledkom sú včelie produkty výnimočnej kvality. Uvedomil som si, že včely nie sú moje, že len žijú so mnou. Včely ma naučili päť včelárových kritérií: pozorovanie, uvažovanie, logika, sedliacky rozum a inštinkt.

Úľová otázka, problém alebo nedorozumenie?

Napísal RNDr. Stanislav Karac v . Zaradené v Pre členov, TECHNOLÓGIA, Technológia - Úle

0
0

Súčasťou životného prostredia včely je jej príbytok, dutina v prírode alebo úľ. Na jej prežitie nemá zásadný vplyv ani jeho tvar, ani jeho veľkosť ani materiál. Dokáže prežiť rovnako vo vertikálnej ako aj v horizontálnej dutine, menšej, či väčšej, v dutine stromu aj v pukline skaly. Schopnosť včely zhromaždiť veľké množstvo energeticky bohatých cukrov jej umožňuje prežiť v klimaticky alebo znáškovo nepriaznivom období.

Kniha: Včelí obnôžkový peľ

Napísal ing.Jan Grof v . Zaradené v Literatúra - knihy, časopisy, Pre členov

0
0

Peľ je súbor veľkého počtu peľových zŕn, ktorý vizuálne pôsobí ako jemný prášok. Peľové zrná sú samčie pohlavné bunky vyšších (semenných) rastlín, ktoré obsahujú genetickú informáciu pre budúci sporofyt (nepohlavnú generáciu). Zúčastňujú sa na procese oplodnenia, čím zabezpečujú reprodukciu rastlinného organizmu.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 2. februára 2011

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Nariadenie vlády Slovenskej republiky z 2. februára 2011 – o poskytovaní pomoci na podporu zlepšenia podmienok pri produkcii a obchodovaní s včelími produktmi.
Vláda Slovenskej republiky na vykonanie zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov nariaďuje: