Pesticídy, ktoré EÚ zakázala kvôli škodlivosti a nebezpečnosti, sa stále nachádzajú v našich potravinách alebo v životnom prostredí. Mnohé krajiny EÚ ich používanie naďalej povoľujú. V novej správe PAN Europe odhaľuje rozsiahle zneužívanie núdzových výnimiek v EÚ.

Karcinogénne, mutagénne, genotoxické pesticídy, pesticídy so silným negatívnym vplyvom na životné prostredie a pesticídy vysoko toxické pre včely sa stále používajú pri výrobe potravín. Správa “Zakázané pesticídy, ktoré sa v EÚ stále používajú” ukazuje, že mnohé z týchto toxických látok sa v posledných rokoch stále vo veľkom používali. Deje sa tak s využitím medzery v zákone, určenej pre núdzové situácie.

Analyzovali sme núdzové povolenia pre 24 pesticídne účinných látok v rokoch 2019 až 2022. Ukázalo sa, že tieto pesticídy sú buď vysoko toxické pre ľudské zdravie a životné prostredie, alebo prispievajú k nárastu patogénov rezistentných voči antibiotikám, a preto boli v EÚ zakázané.

Z 24 skúmaných zakázaných pesticídnych látok bolo v rokoch 2019 až 2022 udelených celkovo 236 mimoriadnych povolení pre 14 látok. Rakúsko je v našom prehľade “šampiónom” v udeľovaní výnimiek, Fínsko, Dánsko, Rumunsko, Česká republika a Grécko za ním nezaostávajú (pozri graf).

Martin Dermine, výkonný riaditeľ PAN Europe, hovorí: “Výnimka by mala byť výnimkou, ktorá by sa mala používať len pri mimoriadnych príležitostiach za nepredvídaných okolností. Skutočnosť je však úplne iná. Toto rozšírené zneužívanie spôsobuje, že právne predpisy EÚ o pesticídoch sú deravé ako sito.”

Zo systému výnimiek profituje najmä pesticídny priemysel. Mnohé členské štáty mu jednoducho ustupujú. Je však možný aj iný prístup. Bulharsko, Luxembursko a Malta nepovolili žiadnu výnimku pre tieto veľmi toxické látky

Neonikotinoidné pesticídy predstavujú takmer polovicu všetkých povolení. Predstavujú vysoké riziko pre včely a iný užitočný hmyz a stoja za masívnymi stratami včelích rodín. Ďalšia kategória pesticídov sa vôbec nepoužíva na prevenciu alebo kontrolu škodcov, ale na “vysušenie” obilnín na zber.

Martin Dermine hovorí: “Právo EÚ hovorí, že nechemické metódy by mali mať prednosť pred používaním syntetických pesticídov. Výnimky sa môžu udeliť len výnimočne v núdzových situáciách po predchádzajúcom preukázaní, že integrovaná ochrana proti škodcom, biologická kontrola a menej toxické pesticídy nemôžu splniť svoju úlohu.”

Natalija Svrtanová dodala: “Táto správa odhaľuje pokrytectvo členských štátov, ktoré súhlasia so zákazom pesticídov na úrovni EÚ, ale potom udeľujú výnimky a vystavujú svoje obyvateľstvo a životné prostredie vysoko toxickým chemikáliám.”

Občania EÚ sú znepokojení používaním pesticídov, čo jasne ukázal prieskum Eurobarometra. A v európskej občianskej iniciatíve Zachráňme včely a poľnohospodárov 1,1 milióna občanov EÚ požaduje drastické zníženie používania pesticídov a poľnohospodárstvo bez pesticídov do roku 2035.

 

Graf 1: Počet výnimiek udelených od roku 2019 do roku 2022 pre 24 účinných látok v našom prehľade

Tabuľka 1: 14 zakázaných pesticídov, ktoré sa stále vo veľkej miere používajú v mnohých krajinách EÚ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

8 + 1 =

error: Obsah je nedostupný !!!