Štúdia o čmeliakoch neovplyvňuje doterajšie závery o neonikotinoidoch

Napísal redakcia v . Zaradené v Aktuality, Iné opeľovače, Zákony, pokyny, smernice

2
0

bombus_LEFSA zistil niekoľko nedostatkov v štúdii, ktorú publikovala agentúra pre výskum potravín a životné prostredie Spojeného kráľovstva (FERA – Food and Environment Research Agency), ktorá naznačuje, že neonikotinoidné pesticídy nemajú zásadný vplyv na kolónie čmeliakov v poľných podmienkach. Vzhľadom na tieto nedostatky sa EFSA domnieva, že štúdia neovplyvní závery EFSA týkajúce sa rizík pre včely v súvislosti s používaním neonikotinoidových pesticídov ako je thiametoxam, klotianidin a imidacloprid, ktoré boli uverejnené v januári 2013.

Nemcov zaujali slovenské potraviny a medzi inými aj med !

Napísal redakcia v . Zaradené v Aktuality, Pre členov

0
0

V nedeľu 30.januára sa zatvorili brány 70. ročníka najväčšieho európskeho poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu Zelený týždeň (Grüne Woche) v Berlíne. Slovenská republika sa na podujatí zúčastňuje každoročne od svojho vzniku. Národnú expozíciu SR realizuje Ministerstvo pôdohospodárstva SR v spolupráci s Intervenčnou agentúrou.

List pre zástupcov Slovenska v Európskom parlamente

Napísal ing. R.Chlebo PhD. v . Zaradené v Aktuality, Pre členov

0
0

Zástupcovia slovenskej včelárskej obce si Vás dovoľujú požiadať o poskytnutie podpory pri presadzovaní legislatívnych zmien v sektore medu, ktorá je v mnohých prípadoch nejasná a diskriminuje domácich producentov.
Včelárstvo je odvetvím poľnohospodárstva, ktorého hlavnými funkciami sú udržiavanie ekologickej rovnováhy prostredníctvom opeľovania kultúrnych i voľne rastúcich kvitnúcich rastlín, ekonomická činnosť a rozvoj vidieka, výroba medu a iných včelích produktov.