Značka kvality

Napísal Jozef Volansky v . Zaradené v Pre členov, Produkty - Med, Včelárske akcie, výstavy ...

0
0

Myslím si , že naše včelárstvo nemusíme vidieť až tak pesimisticky, ako sa často o tom píše aj na týchto stránkach. Hovorí o tom aj tento môj krátky príspevok. Slovenský med a medovina opäť potvrdili svoju kvalitu. Po úspechu na APIMONDII 2009 v Montpellier sa dostavil ďalší pekný úspech a to v bratislavskej Inchebe 21.01.2010 , kde sa konal 17. ročník veľtrhu gastronómie Danubius Gastro 2010.

Grandiózny úspech – najlepší med a medovina pochádzajú zo Slovenska

Napísal ing. R.Chlebo PhD. v . Zaradené v Pre členov, Produkty - Med, Včelárske akcie, výstavy ...

0
0

V dňoch 15. – 20. 9. 2009 sa v juhofrancúzskom meste Montpellier uskutočnil 41. ročník včelárskeho kongresu a výstavy Apimondia. Organizácia Apimondia zastrešuje národné včelárske zväzy a každé dva roky organizuje najväčšie celosvetové stretnutia včelárov, vedcov a spracovateľov včelích produktov. Na tohoročnom kongrese Apimondie sa zúčastnilo okolo 500 vedcov, 200 vystavovateľov (vrátane expozície slovenských včelárov) a vyše 10 000 návštevníkov z viac ako 100 krajín.

Ženské kráľovstvo, monarchia i demokracia

Napísal J.Tokar v . Zaradené v Anatómia a biológia, Pre členov, Produkty - Med

0
0

To všetko je vo včelom úli, v ktorom každá medonoska miluje svoju blížnu viac ako seba a niekedy ešte viac. … už zase vyleteli včely do terénu, tak ako to robia vyše päťtisíc rokov, odkedy si ich človek podmanil – najprv kvôli medu. Dokonca až zo siedmeho tisícročia pred naším letopočtom pochádza v Anatólii nájdená kresba včely a plástov.

Návrh vlády SR na priamy predaj prvotných produktov živočíšneho pôvodu

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Produkty - Med, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh nariadenia vlády, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu – surového mlieka, vajec, včelieho medu, mäsa z hydiny a zajacovitých zvierat prvovýrobcami a malého množstva zveriny z voľne žijúcej zveri užívateľmi poľovného revíru.

Od blízkej histórie po súčasnosť nie je veľký rozdiel v poctivosti predaja medu

Napísal Jan Hajek v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov, Produkty - Med

0
0

V USA v r. 1976 vyvinuli metódu získavania C 4, – škrobového cukru /HFCS/ zo zrna kukurice. Táto látka sa pridávala a aj pridáva hlavne do osviežujúcich nápojov – limonád ako sladidlo. Boli to Číňania, ktorí keď zistili, že HFCS obsahuje glukózu a fruktózu práve tak ako aj med, využili tento objav k falšovaniu medu.

Viac, ako dosť !

Napísal redakcia v . Zaradené v História - História včelárstva, Produkty - Med

0
0

V popredí dnešných včelárskych otázok stoja veci, ktoré postrádajú dôležitosti pre široké vrstvy včelárov. Sú to otázky viac-menej teoretického, ako praktického významu. V túžbe, po novotách častokrát sa zabúda na otázky, ktoré siahajú do záujmu najširších aj tých jednoduchých kruhov včelárskych. Nestačíme poukazovať na dôležitosť praktických otázok, od ktorých záleží ďalší vývin nášho včelárstva; tieto sú základom na ktorý treba budovať.