Slovenské včelárstvo sa nezvíja, to cesta je krivá

Napísal Jan R. Michalovie v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov

0
0

Týmto článkom chcem zareagovať na Obežník č. 22- SZV, Lesk a bieda slovenského včelárstva (časopis Včelár), Včelári sa pokúsia očistiť med(Sme). Články, ktoré sú zverené v časopise Včelár 9/2009, aj v Sme pod týmito nadpismi som si prečítal s diskusnými príspevkami k ním viackrát.

Neuletia nám včely – zatiaľ asi nie

Napísal Jozef Nemcok v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov

0
0

Pred nedávnom sa mi dostal do rúk týždenník pre slovenský vidiek FARMÁR č. 15/2009 z 9.4. t.r. Zaujal ma článok: “Včely – uletia nám?”, ktorého autorom je ing. Tibor Jokay. I keď s niektorými jeho názory, ktoré v článku napísal v podstate sa dá súhlasiť, niektoré pasáže akoby devastovali slovenské včelárstvo, jeho minulosť, úspechy, ale hlavne súčasný stav.

Od blízkej histórie po súčasnosť nie je veľký rozdiel v poctivosti predaja medu

Napísal Jan Hajek v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov, Produkty - Med

0
0

V USA v r. 1976 vyvinuli metódu získavania C 4, – škrobového cukru /HFCS/ zo zrna kukurice. Táto látka sa pridávala a aj pridáva hlavne do osviežujúcich nápojov – limonád ako sladidlo. Boli to Číňania, ktorí keď zistili, že HFCS obsahuje glukózu a fruktózu práve tak ako aj med, využili tento objav k falšovaniu medu.

Prečo došlo k oslabeniu a úhynu včelstiev?

Napísal Milan Kern v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov, Včelie choroby

0
0

Niektoré Vaše názory ohľadne strát včelstiev na jar 2008 ma vyprovokovali k napísaniu mojich postrehov k súčasnej situácii. Viacerí včelári sa domnievajú, že padli včely tým včelárom, ktorí včely neliečili proti klieštikovi VD alebo sa domnievajú, že komu padli včely tak ten zanedbal preliečenie alebo ho vôbec neuskutočnil.

Včelár má rozhodujúci vplyv na zisk úrody medu

Napísal Jan Hajek v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov

0
0

V tomto prípade je potrebné pripomenúť to známe, že kto nechce, alebo z objektívnych príčin nemôže zhostiť sa svojich povinností, ten hľadá dôvody a nie spôsoby. Všetci dobre viem, že mnoho záleží na dobrom počasí, na momentálnom zdravotnom stave včelára aby bol práceschopný, aby nemal pokazené auto, neuprednostnil iný druh práce, iné neodkladné úlohy a pod.

Pripravuje sa zákon o centrálnej evidencii včelstiev

Napísal Jozef Nemcok v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Od roku 2001 sa postupne začala zavádzať centrálna evidencia domácich hospodárskych zvierat, medzi ktoré bola zaradená i včela medonosná. Prvý právny predpis sa vzťahoval na hovädzí dobytok, a postupne podľa príslušných predpisov sa táto evidencia zaviedla u ošípaných, oviec, kozí a hydiny. Povinnosť zaviesť centrálnu evidenciu všetkých doma chovaných zvierat určujú smernice EÚ.

Post revolučná úvaha včelára

Napísal Jan Hajek v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov

0
0

Slovinsko od Portugalska 1.1.2008 prebralo predsedníctvo EÚ. Včelári z celého sveta spomínajú na medzinárodný včelársky kongres a Apiexpo v Ľubľane. Apimondia každé 2 roky poriada medzinárodný kongres i Apiexpo v takých krajinách vyznačujúcich sa vyspelou včelárskou výrobou, ziskom a úpravou včelích produktov.

O rozvoji vidieka a o včelárstve

Napísal Jan Hajek v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Schválenie programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2007 -2013 „ Dňa 20. novembra 2007 bol v Bruseli na Výbore pre rozvoj vidieka jednomyseľne a bez pripomienok schválený Program rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013 (program).Európska komisia skonštatovala, že program je harmonicky vyvážený a pokrýva rovnomerne celé územie SR.