Štúdia o čmeliakoch neovplyvňuje doterajšie závery o neonikotinoidoch

Napísal redakcia v . Zaradené v Aktuality, Iné opeľovače, Zákony, pokyny, smernice

2
0

bombus_LEFSA zistil niekoľko nedostatkov v štúdii, ktorú publikovala agentúra pre výskum potravín a životné prostredie Spojeného kráľovstva (FERA – Food and Environment Research Agency), ktorá naznačuje, že neonikotinoidné pesticídy nemajú zásadný vplyv na kolónie čmeliakov v poľných podmienkach. Vzhľadom na tieto nedostatky sa EFSA domnieva, že štúdia neovplyvní závery EFSA týkajúce sa rizík pre včely v súvislosti s používaním neonikotinoidových pesticídov ako je thiametoxam, klotianidin a imidacloprid, ktoré boli uverejnené v januári 2013.

Chov čmelov na Slovensku (2.časť)

Napísal Roland Kreskoci v . Zaradené v Iné opeľovače, Pre členov

0
0

Obnôžkový peľ – produkt so stabilným odbytom.7. DRUHOVÉ ZLOŽENIE OPEĽOVACOV.
Všeobecne je možné charakterizovať komerčné používanie druhov čmeľa na opeľovanie ich dobrou toleranciou k umelému chovateľskému prostrediu, ktoré je blízke prirodzeným životným potrebám. Z množstva druhov čmeľov na ich produkciu ako opeľovačov sa používajú len niektoré druhy, ktoré dosahujú dobré reprodukčné ukazovatele v komerčných chovoch.

Aká si bola zima 2004-2005

Napísal Anton Turcani v . Zaradené v Iné opeľovače, Pre členov, Rok pri včelách-ZIMA, TECHNOLÓGIA

0
0

Ako všetko v prírode, aj táto zima odovzdá svoju moc slnku a teplu. Pre včelára je koniec zimy vtedy, keď sa včely dokážu a preletieť a zbaviť sa výkalov, pre mňa vtedy keď urobím aspoň zbežné prehliadky a môžem konštatovať, že včelstvo žije, obsadí toľko a toľko uličiek, matka ploduje a má primerané zásoby. Toto všetko mi sprostredkuje aj podmetová podložka, ak som ju nezabudol vložiť pred zimou do podmetu.