Poslanci chcú zastaviť úbytok populácií včiel a iného opeľujúceho hmyzu a lepšie opatrenia na ochranu ich diverzity.

V reakcii na pokles populácií opeľujúceho hmyzu nielen v Európe, ale aj v iných častiach sveta Európsky parlament opätovane vyzýval Európsku komisiu, aby navrhla konkrétne kroky na ochranu včiel s ostatného hmyzu, ktorý opeľuje rastliny.

V júni 2018 Európska komisia predstavila Iniciatívu EÚ zameranú na opeľovače. Navrhuje tu opatrenia proti úbytku opeľovačov, ktorý ohrozuje naše ekosystémy aj ekonomiky. Podľa komisie je potrebné konať najmä v troch oblastiach: chrániť diverzitu opeľovačov, zintenzívniť výskum a zvyšovať povedomie o dôležitosti tohto hmyzu.

Parlament k tejto iniciatíve prijal 18. decembra uznesenie, kde ju označuje za nedostatočnú. Podľa nich sa nezameriava na hlavné príčiny úbytku opeľovačov, ako sú klimatické zmeny, intenzívne poľnohospodárstvo a strata biotopov. Poslanci žiadajú komisiu, aby vyhodnotila dopady existujúcich politických opatrení s cieľom zabezpečiť účinnejšie a cielené opatrenia na úrovni EÚ.

[iframe src=”https://multimedia.europarl.europa.eu/x_N01-PUB-191210-POLL_ev?p_p_state=pop_up&lang=sk&autoplay=off” width=”560″ height=”315″]

Kľúčom na ochranu opeľovačov je redukcia pesticídov

Vplyv pesticídov na opeľovače je výsledkom toxicity účinnej látky a úrovne vystavenia. Poslanci hovoria, že v záujme podpory biodiverzity rastlín a zabezpečenia potravinovej bezpečnosti by sa zníženie pesticídov malo stať kľúčovou prioritou pri rozvoji budúcej spoločnej poľnohospodárskej politiky.

V roku 2018 EÚ obmedzila používanie pesticídov na báze neonikotinoídov (imidakloprid, klotianidín a tiametoxám) na poliach potom, ako sa ukázalo, že predstavujú vysoké riziko pre včely. Viacero členských štátov však prijalo mimoriadne výnimky týkajúce sa ich použitia na ich území.

V záujme chrániť opeľujúci hmyz preto poslanci žiadajú záväzné európske ciele redukcie pesticídov a apelujú na komisiu, aby navrhla právne predpisy na zákaz výroby, predaja a používania neonikotinoídových pesticídov na území EÚ.

Viac výskumu a lepšie monitorovanie úhynu opeľovačov

Dnes máme k dispozícii značné dôkazy o alarmujúcom poklese opeľovačov a vieme o tom, čo ich ohrozuje. Stále však existujú značné medzery v znalostiach a nevieme presne vyčísliť straty populácií opeľovačov. Poslanci preto požadujú viac finančných prostriedkov na výskum príčin úbytku včiel a sledovanie druhov opeľovačov a populácií v EÚ. Toto by podľa nich pomohlo získať celkový obraz o tomto probléme. Poslanci sa tiež zasadzujú za vývoj nízkorizikových pesticídov, ktoré nie sú pre opeľovačov škodlivé.

Musíme sa venovať najmä diskusii o postupe schvaľovania pesticídov. V tejto oblasti sú zjavné obrovské nedostatky. Teraz musí konať Komisia.

Martin Häusling

Spoluautor uznesenia EP o Iniciatíve EÚ zameranej na opeľovače (Zelení/ESA, Nemecko)

zdroj: europa.eu

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

+ 88 = 89

error: Obsah je nedostupný !!!