bombus_LEFSA zistil niekoľko nedostatkov v štúdii, ktorú publikovala agentúra pre výskum potravín a životné prostredie Spojeného kráľovstva (FERA – Food and Environment Research Agency), ktorá naznačuje, že neonikotinoidné pesticídy nemajú zásadný vplyv na kolónie čmeliakov v poľných podmienkach. Vzhľadom na tieto nedostatky sa EFSA domnieva, že štúdia neovplyvní závery EFSA týkajúce sa rizík pre včely v súvislosti s používaním neonikotinoidových pesticídov ako je thiametoxam, klotianidin a imidacloprid, ktoré boli uverejnené v januári 2013.

    Úrad poukázal ohľadom významnosti štúdie Effects of neonicotinoid seed treatments on colonies under field conditions (Thompson et al.) pre hodnotenie rizík publikovaných EFSA na nasledujúce body:

     Hodnotenie EFSA sa vzťahovalo na povolené použitie mnohých prípravkov na ochranu rastlín, ktoré obsahujú tiametoxám, klotianidín a imidacloprid v celej Európskej únii. Štúdia FERA skúmala len jednu kultúrnu rastlinu – repku – a dva prípravky na ochranu rastlín, jeden s účinnou látkou klotianidín a druhý s účinnou látkou imidacloprid, ktoré sú povolené na použitie v Spojenom kráľovstve. Okrem toho pokusné stanoviská a ich okolie, ktorá FERA použila pre svoju štúdiu, odrážajú len malú vzorku poľnohospodárskych podmienok v Spojenom kráľovstve a nemôžu reprezentovať podmienky v iných častiach EÚ.

     Dvoma dôležitými smermi rizík – prachom a gutáciou – sa štúdia FERA nezaoberala. V rámci svojich hodnotení urobila EFSA závery najmä pre včely a identifikovala rozdiely pre iné opeľovače. Vzhľadom na výrazné druhové rozdiely nemôže byť poľná štúdia na čmeliakoch použitá na pochopenie rizík pre včely a iné opeľovače.

     Experti EFSA zdôraznili mnoho ďalších nedostatkov v správe, okrem iného:

– Nezrovnalosti a protikladné údaje týkajúce sa cieľov štúdie.
– Absenciu zodpovedajúcich kontrolných včelích populácií. Analýza rezíduí v peli a nektári ukázala, že “kontrolné” stanovisko bolo kontaminované tiametoxamom.
– Rozdielne podmienky na troch pokusných stanoviskách, ktoré znížili senzitivitu štúdie pri zisťovaní účinkov na populácie.

     EFSA okrem toho vyslovila pochybnosti o spôsobe, akým autori Thompson a kol. spracovali a interpretovali výsledky štúdie.

2 myšlienky k článku “Štúdia o čmeliakoch neovplyvňuje doterajšie závery o neonikotinoidoch”
  1. Je priam obdivuhodné ako môže taký odborník hľadať vplyv neonikotinoidov na čmeliakov a potom to spájať s vplyvom na včely . Včely sú totiž priamo vo veľkých množstvách prisunuté k monokultáram ktoré sú ošetrené neonikotinoidmi a musia kozumovať peľ , ktorý obsahuje tieto jedovaté látky . Takto prídu včely k otrave . Čmeliaky v poľných podmienkach nemusia navštevovať ošetrené monokultúry , preto nekonzumujú túto skvelú potravu . Chyba bude v hlavách takýchto odborníkov , takých treba na naše ministerstvá aby nám vyriešili malé problémy a vyrobili veľké …

  2. Aký záver si môže radový včelár po preštudovaní tejto informácie urobiť? Informácia kohokoľvek z nás veľmi jednoducho môže presvedčiť o tom, že amitraz, ktorého zvyšky sú z úľa a tela včiel odbúrateľné za štrnásť až dvadsaťjeden dní po použití, je nepochybne priam bezpečným prostriedkom v porovnaní s pašou pre včely na poľnohospodárskych plodinách.
    Úplne iným príbehom pre každého včelára je jeho filozofia, akým štýlom bude viesť svoje včely, aby svoje včelárstvo dokázal kontrolovať na varroa udržateľnej úrovni.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

16 − = 7

error: Obsah je nedostupný !!!