Najnovšie články

Oplodniačik zadarmo

Pokiaľ obchodná sieť nebude ponúkať včelárom dostatok kvalitných výrobkov a finančne dostupných pomôcok, dovtedy budú nadšenci vymýšľať lacné a vtipné riešenia na ich náhradu. Nie vždy sa však vydaria. Myslím si, že moje náhradné riešenie spĺňa aspoň jednu podmienku pre jej využitie a to, že je zadarmo.

Čitať ďalej »

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády SR č. 369/2007

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 369/2007 Z. z. o niektorých podporných opatreniach v pôdohospodárstve

Čitať ďalej »

Současná a nově navržená opatrení proti rojení včely medonosné(6)

Nová metodika ošetřování včelstev využívající cíleného narušení jejich evolučně stabilní reprodukční strategie. Nebezpečí rojení propuká v nížinných oblastech u silných včelstev nejdříve v polovině nebo ke konci dubna. Nejranější roj jsme u pokusných včelstev zaznamenali za 15 let dne 22. dubna. Vrchol rojení nastává v květnu až červnu (v závislosti na nadmořské výšce) a po polovině července již jde o …

Čitať ďalej »

Prečo došlo k oslabeniu a úhynu včelstiev?

Niektoré Vaše názory ohľadne strát včelstiev na jar 2008 ma vyprovokovali k napísaniu mojich postrehov k súčasnej situácii. Viacerí včelári sa domnievajú, že padli včely tým včelárom, ktorí včely neliečili proti klieštikovi VD alebo sa domnievajú, že komu padli včely tak ten zanedbal preliečenie alebo ho vôbec neuskutočnil.

Čitať ďalej »

Současná a nově navržená opatření proti rojení včely medonosné(4)

Efektivita produkce pohlavních kast včelstva Je dávno známou skutečností, že matka si své dominantní postavení ve včelstvu udržuje produkcí mateří látky, která inhibuje vaječníky dělnic a fyziologicky je tak kastruje. Kdyby tomu tak nebylo, byly by dělnice schopny klást neoplozená vajíčka a chovat vlastní trubce. Je prokázáno, že před rojením se ve včelstvu hojně vyskytují silně dominantní včely, se značně …

Čitať ďalej »

Metodické usmernenie k vyhláške MPSR č. 82/2008 o identifikácii a registrácii včelstiev

Dňa 15.3.2008 nadobudla účinnosť Vyhláška MPSR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o identifikácii a registrácii včelstiev v Slovenskej republike a vykonáva sa ňou § 19 odsek 10 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti. + Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva SR o povinnosti registrovať včelstvá. (doplnené 09.04.2008)

Čitať ďalej »
error: Obsah je nedostupný !!!

www.vcely.sk - stránka o chove včiel.
Web Design Copyright © 2003
Ladislav Šebošik - Studio LaSe WEB DESIGN
Copyright © 2003 - 2019. All rights reserved.