Domov » Zákony, pokyny, smernice (stránka 5)

Zákony, pokyny, smernice

Súčasné veterinárne predpisy platné pre včelárstvo

Od 1. januára 2003 je v platnosti zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je základný právny dokument pre výkon veterinárnej starostlivosti a záväzný nielen pre orgány veterinárnej správy, ale pre všetkých, ktorý prichádzajú do styku s chovom zvierat, produktmi živočíšneho pôvodu, predajom atď. Je plne kompatibilný správnymi predpismi platnými …

Čitať ďalej »

Veterinárne podmienky predaja a nákupu peľu

Vzhľadom na to, že peľ na kŕmne účely pre výživu čmeliakov spĺňa podmienky krmiva v zmysle zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, včelstva produkujúce peľ podliehajú veterinárnej starostlivosti a predaj sa môže uskutočňovať len za určitých veterinárnych a chovateľských podmienok.

Čitať ďalej »

Metodický pokyn č.7 ŠVPS SR k riešeniu zdravotnej situácie

Metodický pokyn č.7 ŠVPS SR k riešeniu zdravotnej situácie v chovoch včiel pre rok 2005 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle zákona č.488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov pre riešenie zdravotnej situácie v chovoch včiel na území Slovenskej republiky v roku 2005 vydáva nasledujúci m e t o d i c k ý …

Čitať ďalej »

Metodický pokyn ŠVPS SR na vyšetrenia medu z vencov plodových plástov

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 488/2002 Z.z. z 19. júna 2002 o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v rámci spolupráci včelárskych inšpektorov s veterinárnou správou pre riešenie zdravotnej situácie v chovoch včiel na území Slovenskej republiky v roku 2005 vydáva tento metodický pokyn č. 4/2005

Čitať ďalej »

RAPID ALERT – hlásenia výrobkov z medu vo výstražnom systéme v roku 2004

RAPID ALERT SYSTEM – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá, tento systém rychlého varovania (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) funguje v EÚ už od r. 1978 a slúži k rýchlemu oznamovaniu informácií o potravinách alebo krmivách, ktoré predstavujú vážne ohrozenie zdravia ľudí a je pravdepodobné, že sú dostupné na spoločnom trhu EÚ.

Čitať ďalej »
error: Obsah je nedostupný !!!

www.vcely.sk - stránka o chove včiel.
Web Design Copyright © 2003
Ladislav Šebošik - Studio LaSe WEB DESIGN
Copyright © 2003 - 2019. All rights reserved.