Metodický pokyn ŠVPS SR k riešeniu zdravotnej situácie v chovoch včiel pre rok 2004

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov pre riešenie zdravotnej situácie v chovoch včiel na území Slovenskej republiky v roku 2004 vydáva tento metodický pokyn.

Zásady premiestňovania včelstiev a ich súčastí na území SR

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v súlade s § 19 zákona č.488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov, do nadobudnutia účinnosti vládneho nariadenia k uvedenému zákonu vydáva tieto zásady na premiestňovanie včelstiev a ich súčastí na území Slovenskej republiky.