RAPID ALERT SYSTEM – Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá, tento systém rychlého varovania (Rapid Alert System for Food and Feed – RASFF) funguje v EÚ už od r. 1978 a slúži k rýchlemu oznamovaniu informácií o potravinách alebo krmivách, ktoré predstavujú vážne ohrozenie zdravia ľudí a je pravdepodobné, že sú dostupné na spoločnom trhu EÚ.

Komisia uverejňuje týždenný prehľad výstražných a informačných oznámení. Informácia je zaradená do systému v prípade. že predstavuje vážne zdravotné nebezpečenstvo a je pravdepodobne dostupná na trhu viac alebo jedného štátu EÚ. Touto sieťou nie sú teda prenášané informácie o výrobkoch lokálneho charakteru, ktoré by systém zaťažovali a zhoršovali orientáciui v ňom.

Je potrebné zaručiť rovnováhu medzi otvorenosťou a ochranou obchodnej informácie. Z toho dôvodu sa nezverejňujú obchodné mená a identifikovanie konkrétnych spoločností. Tento spôsob postupu nie je škodlivý pre ochranu spotrebiteľa, pretože RASFF oznámenia uvádzajú opatrenia, ktoré boli alebo sú vykonávané. Verejnosť si musí byť vedomá, že Komisia nie je v pozícii poskytovať viac informácií, než je tu uverejnených. Avšak v prípade, že ochrana ľudského zdravia vyžaduje väčšiu transparentnosť, Komisia vykonáva potrebné opatrenia prostredníctvom svojich zvyčajných komunikačných kanálov.

Súčasný právny základ systému je upravený Nariadením Európskej komisie č.178/2002, ktoré stanovuje hlavné princípy a požiadavky potravinového práva, ustanovuje európsky Úrad pre bezpečnosť potravín a procedúry v oblasti bezpečnosti potravín (Office Journal č. L31 z 1.2.2002). Cieľom rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF) je pomocou efektívneho nástroja poskytovať kontrolným orgánom výmenu informácií o vykonaných opatreniach, v rámci zaistenia bezpečnosti potravín. Členom siete napomáha to, že informácia je zadelená do dvoch odlišných skupín na Výstražné oznámenia a Informačné oznámenia .

OZNAMOVACIE KRITÉRIÁ:

Základnými kritériami na podanie oznámenia je vedomosť alebo podozrenie, že potravina alebo krmivo predstavuje pre spotrebiteľov vážne zdravotné a bezpečnostné riziko. Zadefinovanie konkrétnych kritérií na presné určenie bezprostredného a vážneho rizika je nemožné. V tejto súvislosti je potrebné posúdiť podstatu veci pre každý jednotlivý prípad zvlášť. Systém neplatí pre výrobky, ktoré majú za následok potenciálne dlhodobé riziká, ktoré si vyžadujú hĺbkové preskúmanie možných technických úprav prostredníctvom smerníc alebo noriem.

Ihneď po zistení vážneho a bezprostredného rizika sa orgán pre potravinový dozor alebo orgán pre kontrolu krmív obráti podľa možností a okolností na výrobcu alebo distributéra príslušného výrobku za účelom získať maximum informácií o výrobkoch a charaktere nebezpečenstva tak, aby to nebolo na ujmu rýchleho riešenia.
1. Informácie sa oznamujú na oficiálnom oznamovacom tlačive.
2. Informácie musia byť čo najkompletnejšie. Predovšetkým sa musia vyplniť otázky označené hviezdičkou. Ak nie sú príslušné informácie k dispozícii, treba to uviesť. Avšak nedostatok kompletných informácií by nemal byť dôvodom na zdržanie naliehavého oznámenia. Menej naliehavé oznámenia by sa mali odoslať v čo najkompletnejšej forme.
3. Podľa možnosti sa priloží aj kópia protokolu o laboratórnom rozbore a iných súvisiacich dokumentov.

Výstražné oznámenie
– nevyhovujúci výrobok ako potenciálna príčina vážnych zdravotných následkov až úmrtia
– nevyhovujúci výrobok, ktorý môže vyvolať nežiadúce zdravotné následky prechodného charakteru

Nevýstražné oznámenie
– výrobok, ktorý temer určite nevyvolá vážne zdravotné následky
– výrobok zablokovaný na hranici z hygienických dôvodov

Prehľadná tabuľka ALERT-u za rok 2004

*** Slovenské výrobky z medu, ktoré boli zaradené do tohto sytému, časť bola uverejnená v tomto článku

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

40 − = 33

error: Obsah je nedostupný !!!