MVDr. J.Blecha

Súčasné veterinárne predpisy platné pre včelárstvo

Od 1. januára 2003 je v platnosti zákon č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je základný právny dokument pre výkon veterinárnej starostlivosti a záväzný nielen pre orgány veterinárnej správy, ale pre všetkých, ktorý prichádzajú do styku s chovom zvierat, produktmi živočíšneho pôvodu, predajom atď. Je plne kompatibilný správnymi predpismi platnými …

Čitať ďalej »

Veterinárne podmienky predaja a nákupu peľu

Vzhľadom na to, že peľ na kŕmne účely pre výživu čmeliakov spĺňa podmienky krmiva v zmysle zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, včelstva produkujúce peľ podliehajú veterinárnej starostlivosti a predaj sa môže uskutočňovať len za určitých veterinárnych a chovateľských podmienok.

Čitať ďalej »

Ako ďalej z medom ? O významnom stretnutí…

Dňa 29. júla 2004 sa konalo v Štátnom veterinárnom a potravinovom ústave v Dolnom Kubíne veľmi významné rokovanie medzi Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, zastúpenou ústredným riaditeľom a hlavným veterinárnym lekárom SR prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc, MVDr. Pavlom Čerym, prvým tajomníkom stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri EÚ v Bruseli, MVDr. Máriou Kantíkovou, PhD, riaditeľkou ŠVPÚ Dolný Kubín, MVDr. …

Čitať ďalej »
error: Obsah je nedostupný !!!

www.vcely.sk - stránka o chove včiel.
Web Design Copyright © 2003
Ladislav Šebošik - Studio LaSe WEB DESIGN
Copyright © 2003 - 2019. All rights reserved.