Ústredný riaditeľ ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. vydal mimoriadne núdzové opatrenia, v ktorých zakázal uvádzať na trh a nariadil bezodkladne stiahnuť od všetkých príjemcov a spotrebiteľov v Slovenskej republike spotrebiteľsky balený

3 myšlienky k článku “Stiahnutie nevyhovujúceho medu z trhu !”
 1. Rád by som sa dozvedel, kde sa stala chyba, či v tom nie je zmiešaný med aj vlaňajší – či tento med pochádza len zo Slovenska od členov SZV, ktorí sú disciplinovaní pri preliečovaní včiel. Mám za to, že vinníci sú dosažiteľní, pretože pri vykupovaní medu sa nádoby značili – brali sa vzorky na vyšetrenie. Trápi ma či to aj trochu nie je politicko-ekonomický ťah, aby sme nedostali dotácie na ktoré už nie je snaha nájsť peniaze. Vyzerá to tak, že med asi nepredáme – včely máme zakrmené a mladí včelári strácajú perspektívu a počiatočnú motiváciu, ktorá je veľmi dôležitá v dnešnej dobe.

  Kollár Dušan, Levice

 2. V Tescu, Nemecko, v 12 vzorkách importovaného medu pôvodom z Číny, odobratých potravinárskou inšpekciou, laboratórne boli zistené rezíduá chloramfenikolu a z toho dôvodu v januári 2002 bol pozastavený predaj dovezeného čínskeho medu v Nemecku. Po tejto udalosti v časopise Slovenský včelár ja i zodpovedný . redaktor upozorňovali sme čitateľov na to, aby sa také čosi nestalo aj au nás v SR. Obávali sme sa dôsledkov a vystríhali sme našich čitateľov, aby boli disciplinovaní a nepoužívali nepovolené liečivá.

  Dúfam, že delikventi u ktorých sa v mede našli nepovolené rezíduá antibiotík – liečiv nie sú členmi SVS. Predpokladám, že kontaminovaný med rezíduami kúpili od iných včelárov a nepochádzal z ich včelníc. Aj tak rád by som sa dozvedel ako k tomu došlo

  Na adresu Zdeňka Čejku napíšem, že nedisciplinovaných jedincov včelárov máme nielen my v SR a odniesli to za nich výkupcovia, baliči medu. Nemyslím si, že takí nie sú aj v ČR. Je v tom iba ten rozdiel, že náš ústredný riaditeľ ŠVPS SR dal pokyn kontrolnú akciu vykonať a u Vás sa takáto akcia nekonala. Ak áno, tak mňa opravte. Obsah článku Špačkovcov v časopise Moderný včelár odsudzujem a na to vaše Búh s Vámi zaiste by Vám naši postihnutí napísali inak, Boha tvojho.
  Ján Hájek

  21 Sep 2004 21:17

 3. Od koho to je? To by mne zajímalo, od kterých včelařů tento med pochází. Pokud je to ze Slovenska, Pán bůh s vámi!

  21 Sep 2004 12:56

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

+ 74 = 80

error: Obsah je nedostupný !!!