Tento materiál je z medzinárodného stretnutia včelárov Poiplia v Šahách (17.marec. 2007), v ktorom nám p. Fekete z Maďarska prezentoval využitie prostriedkov fondov EÚ v Maďarsku z rokov 2004-2006.

Podľa 7 bodov nariadenia Rady č. 797/2004/EK (26.04.2004):
Spoznaním už spomenutých okolností a s cieľom zlepšenia spoločnej produkcie a predaja včelích produktov je potrebné vypracovať taký trojročný národný program, ktorý zahŕňa:
– poskytnutie technickej pomoci
– ochranné opatrenia proti varoatóze
– racionalizáciu kočovného včelárenia
– riadenie doplnenia stavu úľov v rámci Spoločenstva spoluprácu vo výskumných programoch v oblasti včelárstva a včelích produktov.

A podľa nariadenia Komisie č. 917/2004/EK (29.04.2004) Výkonný výbor (IB) Maďarského národného spolku včelárov (OMME) vypracoval trojročný Národný program mad’arského včelárstva (NP), ktorý bol Komisii podaný do dňa 15. mája 2004.

Opatrenia Národného programu

a.Technická pomoc pre členov včelárskych spolkov a včelárskych klubov s cieľom zlepšenia podmienok produkcie a vytočenia medu:
– aa., národná koordinácia školenia včelárov
– ab., usporiadanie a účasť na regionálnych podujatiach a medzinárodných seminároch a kongresoch
– ac, vytvorenie a prevádzkovanie odbornej poradenskej siete
– ad., zber a distribúcia poznatkov v oblasti včelieho zdravotníctva
– ae., teoretické rozširovanie poznatkov
– af., praktické rozširovanie poznatkov
– ag., porovnávací prieskum zahraničných typov úľov
– ah., návšteva modelových včelárstiev
b. Ochrana proti varoatóze:
– ba. medikamentózna ochrana proti varoatóze
– bb. alternatívna ochrana proti varoatóze
c. Racionalizácia kočovného včelárenia:
– systém identifikácie úľov a včelárskych pomôcok
– zabezpečenie nových pomôcok potrebných ku kočovnému včelárenia
d. Rozbor fyzických a chemických charakteristík medu.

e. Udržanie počtu včelstiev rodín.

Využitie Národného programu

1. september 2004 -31. august 2005 (prvý rok):
Z celkovej sumy 955 miliónov Ft, čo bolo k dispozícii pre 14 projektov, kvôli krátkemu časovému intervalu (4 projekty v priebehu 9 mesiacov a 10 projektov v priebehu 3 mesiacov) a študijnému roku sa využilo 278 miliónov Ft, t.j. 29,2%, čo je lepšie ako v prípade starých členských štátov v prvom roku, aj ako v prípade iných štátov, ktoré sa pričlenili spolu s nami.

1. september 2005 -31. august 2006 (druhý rok):

Využitie Národného programu v Maďarsku klik na obrázok pre zväčšenie

Odborná poradenská sieť

Organizačná štruktúra:
V záujme operácie Národného programu, uľahčenia práce Maďarského krajinského spolku včelárov (OMME) a zlepšenia konkurencie schopnosti včelárov sa vytvorila národná odborná poradenská sieť, ktorá pozostáva z jedného lídra a z 20 regionálnych odborných poradcov (po jednom v každej župe, plus 1 v Budapešti).
Vedúci odborný poradca je zamestnancom OMME, jeho zamestnávateľom je Výkonný výbor, respektíve predseda výboru. Regionálny poradcovia pracujú ako SZCO, čiže pre OMME pracujú na základe mandátnej zmluvy. Odborníci boli vybraní na základe konkurzu. Sieť bola odštartovaná 1. apríla 2005 s usporiadaním viacdňového odborného školenia.

Práca, úloha siete:
– Vykonanie úloh určených odbornými lídrami OMME (Členmi Výkonného výboru, vedúcim výboru, vedúcim odborným poradcom), vrátane úloh v rámci administratívy OMME.
– Odborné poradenstvo pre producentov, ich oboznámenie s vládnymi rozhodnutiami, sektorovou legislatívou a s možnosťami získania finančnej podpory.
– Pri porušení právnych predpisov iniciovanie vrátenia zaplatenej finančnej podpory.
– Spolupráca v oboznámení všetkých bodov Národného programu Maďarského včelárstva s producentmi, spolupráca pri implementácii Národného programu.
– Týždenne, alebo každé 2 týždne stránkové hodiny na z včelárskeho hľadiska frekventovaných miestach.
– Odborné poradenstvo vo forme overenej OMME musí byť vykonané v rozsahu najmenej 25 hodín týždenne.
– Odborné poradenstvo v oblasti včelárskej technológie, včelieho zdravotníctva a administratívy náhrady škôd.
– Priebežný zber a analýza miestnych informácií a skúseností v rámci sektora a ich distribúcia objednávateľovi v určenom čase.
– Priebežný zber údajov týkajúcich sa účastníkov včelárskeho sektora, analýza údajov v súlade s predpismi ochrany údajov a príprava analýz výrobných aktivít na úrovni žúp.
– Odborné poradenstvo na základe trhových informácií, organizovanie podujatí na priebežné podávanie odborných skúseností, resp. účasť na nich.
– Spolupráca s producentmi a s inými organizáciami na včelárskom trhu a poskytnutie pomoci pri ich práci.
– Účasť na príprave župných programov vidieckeho rozvoja.
– Poskytnutie informácií ohľadne gramových programov AVOP, NVT a iných organizácií.
– Fenologické pozorovanie poľnohospodárskych kultúr župy, ktoré sú závislé od
opelenia včelami. Účasť na prieskume elementárnych škôd (škôd v oblasti ochrany
rastlín a včelieho zdravotníctva) v spádových oblastiach.
– Spolupráca s miestnymi samosprávami, so župnými poľnohospodárskymi odbornými riadiacimi organizáciami, organizáciami pre ochranu záujmov (Ministerstvo pôdohospodárstva, NTSZ, Veterinárne a potravinové kontrolné stanice, Komory, atď), resp. s regionálnymi pobočkami Úradu poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja v oblasti otázok týkajúcich sa záujmov včelárov.
– Vysvetlenie zmien na trhu včelích produktov po vstupe MR do EÚ.
– Nakontaktovanie výchovných inštitúcií s cieľom rozšírenia poznatkov študentov v oblasti včelárstva a včelích produktov.
– Účasť na organizovaní podujatí na zvýšenie konzumácie medu. Príprava mesačných správ pre vedúceho odboru OMME.

Jednotné technické a informatické nástroje pre uľahčenie práce:
– prenosný počítač (laptop)
– multifunkčná tlačiareň (tlačiareň, fax, kopírka)
– internet, jednotný e-mail
– mobilný telefón
– digitálny fotoaparát
– včelárske náradie/pomôcky.

Financovanie:
Výdavky určené právnymi predpismi (mzdy a odvody, podnikateľské poplatky, cestovné náklady, komunikačné náklady, kancelárske potreby, náklady kopírovania a tlače, počítačové, opravné, doplnkové náklady, softvéry, náklady na výchovu) sú financované z kaucie určenej OMME (520 tisíc Ft/osoba, to je celkom viac ako 10 miliónov Ft) a zaplatenej odbornými poradcami.
Túto sumu je možné refundovať mesačne na základe vhodnej dokumentácie od Úradu poľnohospodárstva a vidieckeho rozvoja.
AVOP – Operatívny program agrárneho rozvoja vidieka
NVT – Národný plán rozvoja vidieka
NTSZ – Zdravotná hygienická služba

József Fekete – odborný poradca, Maďarský krajinský spolok včelárov

publikované so súhlasom autora – redakcia – Laco Šebošik

Jedna myšlienka na článok “Odborné poradenstvo v oblasti včelárstva v Maďarskej republike”
  1. zaujala ma pomoc pre kocovanie a to nakup nakladneho vozidla
    52 ziadosti to je vcelku slusne
    iba cakam dokedy vo veducich funkciach vc. organizacii budu totalny analfabeti a absolutni tupci pretoze uz nevedia ani citat ako vyuzivaju peniaze EU v okolitych statoch

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

12 − = 7

error: Obsah je nedostupný !!!