TECHNOLÓGIA

Systém dvoch včelstiev(10) – APRÍL

Apríl je rozhodujúcim mesiacom v príprave včelstiev na agátovú znášku. Nočné i denné teploty sa zvyšujú, rastliny aj kry ponúkajú stále vo väčšom množstve peľ a nektár. Plodové kruhy narastajú úmerne s vonkajšou teplotou, množstvom vlastných zásob, počtom lietaviek a mladušiek ošetrujúcich plod. Začína sa prejavovať stavebný pud, čo dobrý včelár využije a umožní včelám stavať na medzistienkach.

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev(9) – MAREC

Marec je v prevažnej miere mesiacom keď sa včelstva zo zimnej nečinnosti vracajú do jarnej aktivity. Dni sa predlžujú, slnečné lúče prebúdzajú prírodu, lieska a podbeľ ponúkajú prvý peľ, včely vyhľadávajú vyhriate miesta pri potokoch odkiaľ prinášajú vodu a život v úli začal pulzovať v rytme obnovy života. Je to čas aj pre včelára, ktorý musí byť „pritom”, aby prípadne …

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev(8) – FEBRUÁR

Február je typický zimný mesiac, ale jeho priebeh však v posledných dvoch desaťročiach je atypický, lebo hromadné prelety včiel sú oveľa skôr ako to bývalo v minulosti. Preto včelár musí sledovať priebeh denných teplôt a v čase predpokladaných hromadných preletov by mal byť prítomný pri svojich včelstvách. Kým ten čas príde, neprestanem navštevovať včelnicu.

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev(6) – DECEMBER

December je prakticky druhý zimný mesiac a jeho skončením majú naše včelstvá polovicu zimy za sebou. Je to zároveň jediný mesiac v roku, keď matky neplodujú, pretože majú biologickú prestávku, ktorú včelstva skončia niekedy už v prvej polovici mesiaca január. Z mojej strany pokračujú pravidelné zimné návštevy na včelnicu a robím prvé odpočúvanie zvukového prejavu zimujúcich včiel.

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev(5) – NOVEMBER

Až teraz si môžem povedať, že aktívne práce na včelnici skončili. Koncom októbra a začiatkom novembra sa vyskytujú prvé nočné mrazy, ktoré sformujú včely do zimných chumáčov, ktoré im zaručujú pri dostatku potravy pokojné zimovanie. Aby to tak bolo, je ale potrebné ešte pred prvými mrazmi urobiť posledné úpravy na zabezpečenie úľov a letáčov proti škodcom.

Čitať ďalej »

Prečo spájať včelstvá v októbri ?

Vo všeobecnosti každý chovateľ včiel vie, že len silné včelstvá dokážu maximálne využiť prírodou ponúkaný nektár či medovicu. Potreba silných včelstiev sa javí vtedy, keď znáška je bohatá je bohatá ale krátkodobá, ako je to v prípade agátovej, ktorá v dlhodobom priemere trvá 10 dní a denný prínos v čase vrcholenia znášky môže byť aj 8-12 kg. Teda sila včelstva …

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev(4) – OKTÓBER

Život na včelnici v októbri ustáva a včelstva sú viac-menej pripravené na zimovanie. Takto to bolo v minulosti, ale v súčasnosti to už nie je pravda. Čaká nás ešte mimoriadne náročná práca, likvidácia zvyšných klieštikov vo včelstvách. Plod sa nachádza len v niektorých včelstvách, ale to je podmienené vonkajšími faktormi – teplotou ovzdušia a ojedinelým prínosom peľu.

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev (3) – SEPTEMBER

September ešte nie je pre včelára mesiacom oddychu, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Aj na mojej včelnici je ešte práce dosť. V minulosti stačilo podľa známej metodiky ošetrovania včelstiev včelstvá zúžiť na počet obsadnutých plástov včelami a doplniť zásoby na potrebné množstvo. Dnes mi pribudli ďalšie práce – tvrdý a nekompromisný boj proti klieštikovi včeliemu, aby som jeho …

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev (2) – AUGUST

August je v mojich podmienkach mesiacom prípravy na zimné obdobie i keď občas sa stane, že v blízkosti stanovišťa včelstiev sa vyskytne znáška zo slnečnice a včelstva vtedy pomerne slušne naplnia medníky. Vtedy okolo 5. 8. med vytočím. Hlavné práce na včelnici sú zamerané na to, aby včelstva išli maximálne zmladené a nepoškodené do zimný.

Čitať ďalej »

Systém dvoch včelstiev (1) – JÚL

Počas včelárskeho roka budem s vami komunikovať na týchto stránkach. Moja forma bude trochu odlišná od doterajších všeobecných rád s platnosťou pre všetkých včelárov a na celé územie Slovenska. Zvolil som formu, čo všetko robiť počas včelárskeho roka, aby včelárenie bolo úspešné v agátovej oblasti južného Slovenska. Pre ostatné územie a iný typ znášky, myslím si, bude možné systém dvoch …

Čitať ďalej »

Extenzívny chov včiel

Extenzívny chov včiel má svoje prednosti a javí sa často krát lepšie ako prácnejšie spôsoby, ktorými chovateľ si namýšľa, že získa viac a dosiahne lepšie výsledky. Prečo mňa napadlo napísať čosi o takejto technológii, ktorá nie je neznáma, ale je podceňovaná, nedocenená.

Čitať ďalej »

Aká si bola zima 2004-2005

Ako všetko v prírode, aj táto zima odovzdá svoju moc slnku a teplu. Pre včelára je koniec zimy vtedy, keď sa včely dokážu a preletieť a zbaviť sa výkalov, pre mňa vtedy keď urobím aspoň zbežné prehliadky a môžem konštatovať, že včelstvo žije, obsadí toľko a toľko uličiek, matka ploduje a má primerané zásoby. Toto všetko mi sprostredkuje aj podmetová …

Čitať ďalej »

Môj pohľad na rentabilitu včelárenia

V súčastnosti je medzi včelármi veľmi aktuálna otázka rentability včelárenia. V “Národnom programe stabilizácie a rozvoja slovenského včelárstva” sú uvedené dva ekonomické modely včelárenia. Aj keď tieto modely robili určite renomovaní odborníci na včelárstvo, nevyhovujú mne a určite ani mnohým praktickým malovčelárom.

Čitať ďalej »
error: Obsah je nedostupný !!!

www.vcely.sk - stránka o chove včiel.
Web Design Copyright © 2003
Ladislav Šebošik - Studio LaSe WEB DESIGN
Copyright © 2003 - 2019. All rights reserved.