Európska občianska iniciatíva (ECI) Zachráňte včely a poľnohospodárov prekročila hranicu 1 milióna platných podpisov. Certifikáty 27 členských štátov EÚ boli prijaté a Európska komisia vyhlásila ECI za úspešnú. Tento úspech znamená veľmi jasné a hlasné želanie občanov EÚ výrazne znížiť používanie pesticídov.

1,1 milióna občanov iniciatívy požaduje postupné ukončenie používania syntetických pesticídov a obnovu prírody v poľnohospodárskych oblastiach. Ďalším krokom bude pozvanie organizátorov Komisiou a do troch mesiacov sa uskutoční vypočutie v Európskom parlamente, na ktorom si s poslancami Európskeho parlamentu vymenia názory na požiadavky ECI.

ECI Save Bees and Farmers žiada:

  • postupné ukončenie používania syntetických pesticídov na 80 % do roku 2030 a na 100 % do roku 2035
  • obnovu biodiverzity na poľnohospodárskej pôde
  • finančnú podporu pre poľnohospodárov na prechod na agroekologické postupy

Martin Dermine, hlavný predstaviteľ tejto iniciatívy a výkonný riaditeľ PAN Europe, povedal:

Je to už siedma úspešná európska iniciatíva proti pesticídom[1]. Je to silný demokratický signál pre rozhodovacie orgány EÚ a členských štátov, aby počúvali občanov a upustili od toxických pesticídov. Poľnohospodári a veda ukázali, že agroekológia dokáže uživiť svet bez chemikálií. Je najvyšší čas, aby naši politici prestali počúvať agrobiznis a začali pracovať pre budúcnosť našich detí.

Helmut Burtscher-Schaden, zástupca hlavného predstaviteľa ECI (GLOBAL 2000, Priatelia Zeme Rakúsko), dodal:

Zdá sa, že v mnohých krajinách EÚ ministerstvá poľnohospodárstva nezdravo veria v požehnanie agrobiznisu alebo v jeho príliš úzke vzťahy. Preto sa snažia zabrániť zmenám, ktoré by náš potravinový systém zbavili závislosti od chemikálií. Zozbieranie 1 milióna platných podpisov počas pandémie Covid je však silným signálom pre prechod na poľnohospodárstvo šetrné ku klíme a včelám.”

Historický krok: životné prostredie už nie je v rukách chemickej lobby

Hlasný hlas občianskej spoločnosti znamená koniec éry, keď rozhodnutia o našom životnom prostredí na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni ovládali výrobcovia chemikálií. Zelená revolúcia od šesťdesiatych rokov nútila poľnohospodárov používať patentované osivá, vysoké dávky umelých hnojív a stále väčšie množstvo syntetických pesticídov. Tieto vstupy spôsobujú, že intenzívne poľnohospodárstvo je úplne závislé od agrochemikálií a fosílnych palív. Poľnohospodári vykonávajú prácu, ale zisky žnú obchodníci a priemysel, ako aj ich akcionári. Organizátori, ktorí stoja za touto ECI, žiadajú zmenu: poľnohospodári si zaslúžia dôstojný príjem so spravodlivými cenami a zdravú budúcnosť pre svoje farmy a rodiny!”

Naliehavý a nevyhnutný krok

Model chemického poľnohospodárstva má pre spoločnosť vysokú cenu. Biodiverzita sa rúca, naša pôda je vyčerpaná, voda je kontaminovaná, farmári sú trávení a naše zdravie je ohrozené rezíduami pesticídov v našich potravinách. Naša krajina sa stala toxickou v dôsledku rozširovania priemyselných monokultúr.

Vo veľmi dôležitom okamihu

Inštitúcie EÚ v súčasnosti diskutujú o novom zákone o znižovaní používania pesticídov[2], ktorý bude regulovať používanie pesticídov na mnoho rokov dopredu. Výsledok bude mať obrovský vplyv na prírodu a zdravie v Európe. Pesticídna lobby sa obáva poklesu príjmov a jej spojenci vyvolávajú v mnohých krajinách hlasné protesty.

Na počesť Rachel Carsonovej: hovoríme nie Tichej jari

Pred šesťdesiatimi rokmi Rachel Carsonová vydala svoju slávnu knihu Tichá jar. Poskytla svetu dôležité varovanie: používanie pesticídov povedie k mŕtvemu svetu. Pesticídy ako DDT boli zakázané, ale my sme nevyužili príležitosť vydať sa “inou cestou”, ktorú opisuje v poslednej kapitole svojej knihy. Namiesto toho boli pesticídy nahradené novými, často ešte toxickejšími pre hmyz a životné prostredie ako DDT. Teraz sme na vrchole pesticídov, svet ešte nikdy nepoužíval také množstvo pesticídov. O šesťdesiat rokov neskôr môžeme jasne vidieť, že prichádza Tichá jar s prudkým poklesom populácií hmyzu a vtákov v mnohých oblastiach. Hlasný hlas občanov, ktorí stoja za našou ECI, je poctou práci Rachel Carsonovej. Naliehavo potrebujeme zmenu paradigmy, aby sme zastavili túto vojnu proti prírode a systém smrti. Po tom teraz volá milión Európanov. Nechceme Tichú jar. Chceme vrátiť život, kvety a hmyz na polia. Budúcnosť poľnohospodárstva je v spolupráci s prírodou, nie v jej ničení.

Potravinovú bezpečnosť nám zabezpečí len poľnohospodárstvo šetrné k prírode

Budúcnosť našich potravín závisí od zdravej pôdy, ktorá je živnou pôdou pre zdravé rastliny a odoláva suchu. Zachovanie biodiverzity je jedinou možnosťou, ako zabezpečiť dlhodobú produkciu potravín. Vedecké poznatky sú jasné: pokračujúce používanie umelých hnojív a pesticídov povedie k odumretiu pôdy a úplnému kolapsu opeľovania a produkcie potravín. Cestou k trvalej potravinovej bezpečnosti a budúcnosti pre naše deti, vnukov a ďalšie generácie je svet, v ktorom žijeme v rovnováhe s naším životným prostredím bez toho, aby sme ho otrávili.

Kolekcia podpisov

V 11 tmavozelených krajinách bola prekročená minimálna hranica a zozbieraná väčšina podpisov. Z celkového počtu 1,18 milióna zozbieraných podpisov bolo 89 % platných. Niektoré krajiny požadujú registračnú adresu a dátum narodenia, iné požadujú správne číslo občianskeho preukazu. Oficiálny počet overených podpisov je 1 054 973.

Organizátori

Európsku občiansku iniciatívu zorganizovali Générations Futures (Francúzsko), Global 2000 (Rakúsko), Aurelia Stiftung, BUND a Umweltinstitut München (Nemecko), Romapsis (Rumunsko) a európske organizácie Beelife, Friends of the Earth Europe, Pesticide Action Network PAN Europe, Slow Food International a European Professional Beekeepers Association. Podporilo ju viac ako 200 organizácií zo všetkých krajín EÚ  vrátane organizácií Avaaz, Campact, Pollinis, SumofUs a WeMove. Podpisy s formálne požadovanými osobnými údajmi sa zbierali vo všetkých členských štátoch. Desať krajín dosiahlo minimálnu hranicu stanovenú EÚ a spolu s celkovým počtom platných podpisov to znamená, že ide o oficiálnu žiadosť na programe Európskej komisie a Parlamentu.

Odkaz: EU Commission gives green light: 1 million valid signatures to Save Bees and Farmers ECI

Zdroje:

[1] Up to now, 94 ECIs have been launched and only 7 succeeded to collect 1 million validated signatures. In 2017, the STOP Glyphosate ECI successfully collected 1.07 million valid signatures, asking for a ban on glyphosate, more transparency on the industry toxicity tests and a phase out of pesticides.

[2] On 22 June 2022, the European Commission proposed a new Regulation on the Sustainable Use of Pesticides, aiming at reducing the use and risks of pesticides by 50% until 2030. This proposal will now be discussed in the European Parliament and the European Council to agree on a final regulation in the coming year.

[3] To be valid, an ECI must collect over one million valid signatures in the EU and reach a minimum threshold in at least 7 Member States. The 11 countries that reached the EU minimum threshold are Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Hungary, Latvia, Luxemburg, Netherlands, Romania and Spain.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

− 5 = 4

error: Obsah je nedostupný !!!