Počet včelstiev a včelárov

Na území rozšírenej Európskej únie sa chová vyše 11 600 000 včelstiev, z toho počtu sa na území nových členských krajín nachádza takmer 2 800 000 včelstiev (vyše 24%). V hustote zavčelenia existujú medzi krajinami Európskej únie značné rozdiely.

Jedna myšlienka na článok “Stav a perspektívy včelárstva v rozšírenej Európskej únii”
 1. K projektu Stav a perspektívy včelárstva….
  Objednávateľovi tohoto výskumného projektu žiadalo by sa podľa mojej mienky jak sa patrí doplniť posledný odsek, prečo včelárstvo v SR ide dolu vodou. Nieže by to kompetentní nevedeli, ale malo by sa to zverejniť, aby si to uvedomili aj konzumenti medu a majitelia hmyzomilných kultúr /HK/, ktorí sa chovom včiel nezoberajú a opeľovaciu činnosť iným hmyzom ako sú včely nezastupiteľné potrebujú, pravda ak majú opravdivý záujem o dosiahnutie optimálneho opelenia HK a nemajú záujem iba o priame a ostatné platby z EÚ a št. rozpočtu.
  1)Stavy včelstiev a produkciu včelích produktov, výnos medu, včelári povinne štatisticky vykazujú v ročnom štat. výkaze pre MP SR a v dokumente mali by by byť tieto údaje obsažené, ale nie sú uvedené, sú tam iba tzv. hausnumerá a vykazovacia povinnosť – činnosť včelárov je znevážená.
  Liberalizáciou trhu s medom, dovoz lacných zahraničných medov z tretích krajín do SR, ako proexportnej krajiny, ktorou SR zatiaľ ešte je, v blízkej budúcnosti taký stav sa môže zmeniť prevážne na dovoznú krajinu, lebo chov včiel už teraz je nerentabilný a tento stav sa bude gradovať vzhľadom na nízke výkupné VOC medu. Profesionálne včelárstva sa budú rušiť ako neziskové, lebo takýto stav je neudržateľný.
  2) Nie je pravda, že vstup SR do EU negatívne neovplyvnil stav včelárstva v SR. Pribudol nám lacný med z dovozu, konkurent v proexportnej krajine, to je negatívny a nie pozitívny jav. Fondy z EU a nedostatočná podpora štátu nebudú motívom pre profesionálnych včelárov, ktorí vlastnia krachujúce včelie farmy. Za takého stavu, aký v posledných rokoch bol, nebudú tak hlúpi, ako sú múdri kompetentní v štátnej správe. Veľko chovy ak už nerušia, tak ich zredukujú na malé farmy. Aj to je svetový trend? Čo urobili napr. chovatelia ošípaných, keď im vykupovali jatočné ošípané za dumpingovú cenu cca 32 Sk/kg ? Výrobná cena u podnikov, ktoré vlastnili právnické osoby bola 45 Sk/kg. Neostávalo im iné, ako znížiť stavy, ak nie opustiť chov ošípaných. Nedá sa porovnávať štáty ako napr. I., E, F, Gr, že zo spoločného koláča eu. fondov si odkrajujú najväčší kus a postkomunistické štáty tak nerobia. Tie bohatšie štáty ako je SR nie sú závislé na exporte, ako SR a tamojší obyvatelia sú múdrejší a informovanejší ako naši občania, med konzumujú pravidelne. Napriek tomu u nás niektorí občania konzumujú med iba na Vianoce a Rómovia temer vôbec.
  3) Na znižovaní stavov a produkčných schopnostiach včelstiev v SR vplýva aj značné zamorenie chovov morom včelieho plodu. Autor neuviedol prehľad o jeho výskyte v minulých rokov, hoci ŠVPS každoročne zverejňuje výskyt ohnísk MVP. Pri úradnom zistení pozitívne reagujúcich včelstiev, štát odňal včelárom vyplácanie finančnej náhrady za likvidáciu včelstiev i inventára spálením. Napr. u KM ošípaných a BSE u HD, chovatelia dostanú náhradu od štátu za likvidáciu zvierat vrátane ostatných výloh s tým spojených, ale včelári v posledných rokoch nedostali a neostanú nič. Takým spôsobom ohniská MVP sa budú viacej množiť než znižovať. Veterinári zaiste nezabudli na to, že boli časy, kedy sa včelárom náhrada vyplácala, ale ich odborné stanoviská v tomto smere ďalej nie sú rešpektované. Dobre vieme,že platné sú rozhodnutia politikov, ktorí rozhodujú a ich múdrosť pociťujeme na vlastnej koži. Ovládajú nielen ministrov, ale aj príslušné komisie, prevalcujú odbornost ich členov, nuž a to je tá naša post revolučná demokracia a plán D José E.Barrosa v slovenskej praxi..
  Média sa do veci nevložia, je to pohodlnejšie pre nich a najmä bezpečnejšie, vyhnú sa vplyvným cenzorom. O včelárstve nikdy sa nezmieňujú ako o dôležitej výrobe, ale radi sa prezentujú podávaním poviedok s radovými včelármi a na in medias res zabúdajú úmyselne. Takto nič nepokazia, netreba im zháňať podklady. Veci neprospejú, spokojne sa vyspia a plat dosiahnu nad priemer zamestnancov v SR.

  Nemienim si s nikým jednotlivo dopisovať, mám zrakovú insuficienciu, ale v prípade záujmu neodmietnem diskúziu na Internete pomocou Skype, moje meno je:hajjannzamky8600

  j_hajek

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

− 6 = 4

error: Obsah je nedostupný !!!