Ministri poľnohospodárstva sa zhodli na tom, že je potrebné stanoviť osobitný cieľ ochrany včiel medonosných pred pesticídmi.

Členské štáty zvážili usmernenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), v ktorých sa uvádza nový prístup k posudzovaniu vplyvu pesticídov na populácie včiel medonosných. Týmto prístupom by sa stanovilo maximálne zníženie veľkosti včelstva v celej Únii na 10 %.

Ministri sa zhodli na tom, že je potrebné zvýšiť ambície EÚ, pokiaľ ide o ochranu včiel medonosných, a zároveň zabezpečiť, aby boli opatrenia pre členské štáty uskutočniteľné.

Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) včely opeľujú 71 zo 100 druhov plodín, z ktorých pochádza 90 % potravín na svete. Počet včiel však za posledné dve desaťročia prudko klesol. Za potenciálny faktor stojaci za týmto poklesom bolo označené používanie pesticídov.

Maria do Céu Antunesová, portugalská ministerka poľnohospodárstva

Rada dnes urobila významný krok smerom k stanoveniu osobitného cieľa ochrany včiel medonosných. Včely medonosné nie sú len dôležitou súčasťou našich ekosystémov, ale opeľovaním plodín prispievajú aj k zabezpečeniu udržateľnej budúcnosti poľnohospodárstva. Sme presvedčení, že dnešná výmena názorov medzi ministrami vyústi do zavedenia celoeurópskych opatrení na ochranu populácií včiel medonosných pred účinkami pesticídov.

Maria do Céu Antunesová, portugalská ministerka poľnohospodárstva

Kontext

Podľa právnych predpisov EÚ sa pesticídy môžu používať v poľnohospodárstve len vtedy, ak sa komplexným posúdením rizika preukáže, že ich používanie nepoškodí zdravie ľudí alebo zvierat ani nespôsobí neprijateľné úrovne poškodenia životného prostredia. Súčasné úrovne rizika vychádzajú z usmerňovacieho dokumentu o terestrickej ekotoxikológii, ktorý vypracovala Európska komisia v roku 2002.

V marci 2019 Európska komisia požiadala úrad EFSA, aby preskúmal svoj usmerňovací dokument o včelách z roku 2013. V súvislosti s týmto preskúmaním sa väčšina členských štátov vyjadrila, že uprednostňuje prístup k hodnoteniu rizika, v ktorom sa zohľadňuje prirodzená variabilita veľkostí kolónií včiel medonosných. Zdôraznili tiež, že všetky nové ciele týkajúce sa veľkosti včelstiev musia byť realizovateľné.

Stanovenie cieľa ochrany včiel medonosných.pdf

Zdroj: Tlačová správa Rady EÚ. Stretnutie ministrov poľnohospodárstva v dňoch 28. a 29. júna 2021

Stanovenie cieľa ochrany včiel medonosných v kontexte preskúmania usmerňovacieho dokumentu o včelách z roku 2013

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

+ 13 = 22

error: Obsah je nedostupný !!!