Stanovenie cieľa ochrany včiel medonosných v kontexte preskúmania usmerňovacieho dokumentu o včelách z roku 2013

Podkladový dokument, ktorý predložilo predsedníctvo EÚ na účely výmeny názorov na zasadnutí Rady („poľnohospodárstvo a rybárstvo“), ktoré sa konalo 28. a 29. júna 2021. Kontext a súčasný stav 1. Pesticídy sa môžu povoliť len vtedy, ak sa na základe komplexného posúdenia rizika preukáže, že ich používanie nevedie k škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo zvierat … Čítať ďalej Stanovenie cieľa ochrany včiel medonosných v kontexte preskúmania usmerňovacieho dokumentu o včelách z roku 2013