Stanovisko k listu o účasti Spolku včelárov Slovenska v občianskom združení “Slovenská včela”.

5 myšlienok k článku “Stanovisko k listu o účasti SVS v občianskom združení “Slovenská včela””
 1. Je to vec názoru a emocií. Mám nahrávku daného vystúpenia v MP3. Nie je dobré slová vytrhávať z kontextu, ale posudzovať zmysel celého vystúpenia.
  Mám všetkú dostupnú literatúru a časopisy čo vychádzajú na Slovensku, v Čechách a Maďarsku. Najslabšiu úroveň má,… ale to je tiež vec názoru a emocií.
  S tou dotáciou, klobúk dole, ozaj SZV zatiaľ nič nerozdalo, ale nechcime vedieť koľko je v Maďarsku a v iných krajinách.
  Jediná šanca je spojiť úsilie a prekonať bariéry, ktoré tu máme i keď je pre mnohých príliš neskoro.

 2. Zivotaschopnosť SVS či SZV môžu vysloviť jednotlivý členovia – radoví včelári. Čo dokážu vytvoriť pre včelárov /lieky, cukor štátne dotácie, odbyt včelých produktov, nové metody … čerpanie finančných prostriedkov z fondov EU, atď…./
  Len na margo by som chcel poznamenať, že naš regionálny SVS bol vytvorený v roku 1998. od tejto doby postupne prestúpili do nášho R SVS ďaľší včelári – bývalí členovia SZV. Na stránkach nášho časopisu Slovenský včelár boli zverejnené prvýkrát môžnosti čerpania fin.prostriedkov z fondu EU… Členské príspevky sú minimalne /nie na rodinu ale na osobu , bez rozdielu /štátnu dotáciu na prezimované včelstvá sme už dávno rozdali…oproti členom ZO SZV. …Pred rokom som napísal aj kritické články adresované na pána Kameníka – boli zverejnené na stránkach nášho časopisu
  A pán predseda SZV na vystupeniach či v MR /Balasagyarmat/ alebo na Valnom zhromaždeni v Žiline preukázal nám svoje diktatorské metody… Dobre že nám nezavelil…

 3. Vajatala myš, že porodila horu. Nič múdrejšie neviem napísať k tomuto problému. Prešli časy, keď spolky prekvitali, no nadišla iná doba a tak ako sa to stalo v iných štátoch, forma spolčovania ako sme ju donedávna poznali my, postupne zanikne.

  Preto zmeňme znenie záverečnej vety Ing. Kameníka"Slovenskému včelárstvu a včielkam zdar" na "Slovenskému včelárstvu a včielkam mier!"
  Veď včelám je to jedno, či budú dve organizácie, či jedna spoločná alebo nebude žiadna. Systém nás k tomu priamo núti. Anton

 4. Trubčie dielo a alibi slovenského včelárstva.

  Kdo dnes nesleduje vývoj včelárstva v Európe, platí za oneskorencov. Ale kto nie je nevzdelanec a o dôsledkoch svojich činov premýšľa, uvedomuje si, že len máloktorá ľudská činnosť dnes škodí včelárstvu viac ako delenie sa na viac záujmových skupín, teda včelárskych organizácií. A toto drobenie síl vo včelárstve začali v roku 1990 funkcionári dnešného Spolku, ktorí iba pre uspokojenie svojich nostalgických nálad a liečenie svojej urazenej minulosti priam donútili včelársku verejnosť, aby opustila jednotnú včelársku organizáciu. Spolok začal proces v ktorom sa včelársky tiger pod Tatrami zmenil na vychudnutú ovcu. Dnes aj Spolok volá po zjednotení, ale s polovičatým návrhom a s tým, že prvé husle bude hrať on. Ak je to predzvesť "kvality" pripravovanej novej politiky Spolku, nemám dôvod k obavám, a k nádejám ešte menej.
  Pracovná spoločnosť nadstavkových včelárov SK nie je náhodilou „úchylkou“, ale vyjadrením našej slobody, kde až svet siaha. Prostredníctvom tejto slobody sa stávame mocnými – kto na to duchovne má, preferuje aj svoju prácu v PSNV.SK. Výmena skúseností nám dáva viac, ako znalosti a zážitky, predovšetkým ten správny spoločenský punc – punc človeka, ktorý videl svet. Kto nepozná Pracovné spoločnosti krajín EÚ, nemôže chodu včelárskeho sveta rozumieť. Mocní sú tí, ktorí sa pohybujú, bezmocní tí pripútaní nostalgiou k lokalite. Dlhoročná ľahostajnosť Zväzu a egoizmus Spolku rozbíja včelársku verejnosť a modeluje slovenské včelárstvo nie k obrazu svojmu, ale do podoby sluhu, ktorý mu, mocnému Zvazu aj Spolku, vyhovuje. Nám, v PSNV.SK to stojí za to, vydržať šok zo stretnutia so včelárskou chudobou a navrhnúť riešenia pomoci slovenskému včelárstvu, nestáť za misionármi s ich starým spôsobom práce, s ktorými prichádza cudzia nadvláda, ale obrátiť svoju misiu tam, kde ležia príčiny klamu a veľkého a výnosného byznysu tých, ktorí sa so životom radových včelárov vôbec nestretli.
  Najlepšie myšlienky sa rodia nečakane. Človek zrazu vníma veci v súvislostiach, ako ich dovtedy nikdy nevidel. Čuduje sa, prečo si to dovtedy nevšimol. Stačí, keď sa s tým, na čo prišiel, podelí s ľuďmi. Potom sa však ukáže, že nové myšlienky a z nich plynúce inovácie svet prijíma neochotne, ostražito… nikto nie je doma prorokom. Ani za socializmu, ani v tržnej demokracii.
  Málokedy sa v moderných dejinách prihodí, aby sa určitý okamžik stal mýtom. Ľudový front v Pracovnej spoločnosti nadstavkových včelárov.SK sa ním môže stať. Dnes PSNV.SK predovšetkým spája, ale určite nerozdeľuje včelársku verejnosť, ktorej názory sú pravicové aj ľavicové, solidárne aj liberálne. Na jednej strane sa stotožňuje s liberálnymi myšlienkami, na druhej strane ovšem odmieta prijať stále sa prehlbujúcu nerovnosť, nespravodlivosť a egoizmus.
  Milan Bencúr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

− 1 = 1

error: Obsah je nedostupný !!!