Európske poľnohospodárstvo sa dostáva do slepej uličky. Poľnohospodárske politiky, ktoré sa jednostranne zameriavajú na zvyšovanie výnosov zvýšením používania toxických agrochemikálií, spôsobujú, že ekosystém je na pokraji kolapsu. Deň za dňom mizne biologická rozmanitosť, ktorá je základom našich potravinových systémov – vážne ohrozuje budúcnosť našich potravín, živobytia, zdravia a životného prostredia.

Dôsledky pre prírodu sú katastrofálne: včely, motýle a iný hmyz miznú z našej krajiny a predtým rozšírené vtáky na našich poliach prestali spievať. Naše potoky a rieky sú znečistené a sme vystavení dennému koktailu syntetických pesticídov prostredníctvom našej potravy.

Navyše samotné prežitie poľnohospodárskych spoločností v Európe je rovnako ohrozené priemyselným poľnohospodárstvom. Za posledných desať rokov v priemere každé 3 minúty jedna farma musela ukončiť podnikanie! Podľa hesla „Grow or Die“ spravuje stále viac pôdy stále menšie množstvo podnikov, ktoré sa zameriavajú skôr na výnosy a predaj než na kvalitu. Naopak, malé farmy sa snažia prežiť. Vidiecke oblasti Európy s ich zánikom strácajú pracovné miesta a svoje kultúrne dedičstvo.
Je však možný iný poľnohospodársky model!
Riešením je poľnohospodárstvo, ktoré je schopné prosperovať bez toxických chemikálií; poľnohospodárstvo, ktoré sa spolieha na poľnohospodárske metódy šetrné k biodiverzite a klíme a zabezpečí primeranú výživu ľudí nielen dnes, ale aj v budúcnosti; poľnohospodárstvo, ktoré zachováva neoceniteľnú rozmanitosť prírodného prostredia, potravín a vidieckych tradícií v Európe.
Naša európska občianska iniciatíva si vyžaduje poľnohospodársku politiku, ktorá je šetrná ku včelám aj poľnohospodárom. Ak zhromaždíme najmenej milión podpisov, Európska komisia a Európsky parlament budú musieť splniť naše požiadavky. Pomôžte nám dosiahnuť tento cieľ: počíta sa každý podpis.

Prečo táto iniciatíva?
Ľudstvo čelí najväčšej výzve vo svojej histórii. Keďže svetová klíma sa mení alarmujúcim tempom a bezprecedentná strata biodiverzity, ktorej čelíme, je v stávke svetová zásoba potravín a nakoniec aj prežitie nášho druhu. K tomuto znepokojujúcemu zisteniu nedávno dospela nezávisle Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo , Svetová rada pre biodiverzitu  a Medzivládny panel pre zmenu klímy. Vedci nepochybujú o tom, že hlavné príčiny tejto globálnej krízy sú spôsobené človekom a že ich riešenie si vyžaduje rýchle, ďalekosiahle a bezprecedentné zmeny vo všetkých aspektoch spoločnosti. Patrí medzi ne radikálny posun v globálnej výrobe energie k obnoviteľným zdrojom energie a zásadná transformácia využívania pôdy, najmä v spôsobe výroby potravín.

Vzhľadom na túto naliehavosť sa európska občianska iniciatíva „Save Bees and Farmers“ chce stať katalyzátorom transformácie poľnohospodárstva smerom k modelu, ktorý je založený na agroekologických zásadách a ktorý preto podporuje biodiverzitu. Takýto poľnohospodársky model zachováva prírodné zdroje, zabraňuje degradácii pôdy, zvyšuje úrodnosť pôdy a prispieva tak k ochrane klímy tým, že absorbuje viac skleníkových plynov z atmosféry, než uvoľňuje. Takýto poľnohospodársky model je jedinou možnou odpoveďou na rastúce výzvy, ktoré predstavujú biodiverzita a klimatické krízy, a preto je tiež najvhodnejší na zabezpečenie dodávok potravín pre budúce generácie na svete.

Postupné vyraďovanie syntetických pesticídov je preto základným predpokladom a najsilnejšou pákou prechodu zo súčasného poľnohospodárskeho modelu náročného na vstup na model zvyšujúci biodiverzitu založený na prírodných cykloch. Postupné rušenie pesticídov za 15 rokov predstavuje ambicióznu výzvu. Prechod nášho poľnohospodárskeho modelu smerom k agroekológii predstavuje výzvu pre všetky zúčastnené strany, najmä pre poľnohospodárov, ale so silnou politickou vôľou je tento prechod na dosah. Príležitosť na pomalšiu zmenu sa už dávno stratila. V roku 2008 medzinárodné hodnotenie poľnohospodárskych poznatkov, vedy a techniky pre rozvoj (IAASTD), iniciované Svetovou bankou, naliehavo varovalo vzhľadom na alarmujúce predpovede o globálnom stave klímy a biodiverzity. Medzi odporúčaniami vedcov bol prechod na pestovateľské metódy s nízkym vonkajším vstupom, podpora a ďalší rozvoj agroekologických metód, biologická náhrada agrochemikálií a investície do šľachtenia rastlín na zlepšenie odolnosti voči teplotným vplyvom a  škodcom.
Tieto odporúčania  žiaľ zostali nevypočuté. Biznis ako zvyčajne zostal hlavnou svetovou poľnohospodárskou politikou, zatiaľ čo možnosti na zavedenie opatrení na zabránenie ďalšiemu ekologickému kolapsu sa stále zmenšovali. Dnes musíme uznať, že naša generácia je posledná, ktorá má možnosť podniknúť účinné kroky na zastavenie vyhynutia druhov a zmeny klímy. Či už to urobíme alebo nie určí či planéta, ktorá umožnila rozvoj našej civilizácie, ponúkne budúcim generáciám rovnaké životné podmienky. Je našou zodpovednosťou to zabezpečiť. Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov „Save Bees and Farmers“ chceme prispieť k vyriešeniu súčasnej krízy.

voľný preklad z https://www.savebeesandfarmers.eu/

Najjednoduchším spôsobom podpisu petície je navštívenie stránky https://www.savebeesandfarmers.eu/, úvodná stránka je v angličtine, na pravej strane je modrý podpisový formulár, na konci ktorého je pod žltým políčkom “Sign up” ešte text “Skip and go directly to signing the initiative in step 2”. Ak kliknete na tento odkaz, pod tlačitkom “language” sa vyrolujú jazykové verzie, ak kliknete na slovenčinu (sk), ďalšie kroky potrebné ku elektronickému podpisu petície už budú v slovenskom jazyku.

Dôvod podpisovej akcie:
Ak sa vyzbiera dostatočný počet podpisov občanov EÚ pod touto petíciou, podľa vnútorných pravidiel EÚ bude musieť Európska komisia začať o tomto návrhu rokovať. Aj keď je text výzvy pomerne ambiciózny (zákaz syntetických pesticídov + reforma poľnohospodárstva), niekoľko desiatok občianskych združení pôsobiacich v oblasti poľnohospodárstva, zdravia a ochrany životného prostredia dospelo ku záveru, že dozrel čas aj na takéto ambiciózne politické požiadavky. Oblasti bez používania pesticídov v niekoľkých regiónoch EÚ už nakoniec na základe miestnych referend úspešne existujú.

Znenie návrhu:
S cieľom chrániť včely a zdravie ľudí vyzývame Komisiu, aby navrhla právne akty na postupné ukončenie používania syntetických pesticídov do roku 2035, na obnovenie biodiverzity a podporu poľnohospodárov v procese transformácie. Do roku 2030 postupne znížiť používanie syntetických pesticídov v poľnohospodárstve v EÚ o 80 %, počnúc najnebezpečnejšími pesticídmi, a do roku 2035 upustiť od syntetických pesticídov úplne; obnoviť prírodné ekosystémy v poľnohospodárskych oblastiach tak, aby sa poľnohospodárstvo stalo hlavným faktorom pri obnove biodiverzity; uskutočniť reformu poľnohospodárstva, pri ktorej sa budú uprednostňovať drobné, rôznorodé a udržateľné formy poľnohospodárstva a ktorá bude podporovať rýchly rast agroekologického a ekologického poľnohospodárstva a umožní nezávislé vzdelávanie vedené poľnohospodármi a výskum poľnohospodárstva bez používania pesticídov a GMO.

Možnosti podpisu petície:
1. elektronicky na vyššie uvedenom linku (https://www.savebeesandfarmers.eu)
2. písomne prostredníctvom podpisového hárku (dá sa vytlačiť v slovenčine na stránke https://www.savebeesandfarmers.eu/…/sk_paper-signature-form… ). Tlačené podpísané hárky je možné zasielať aj na Sekretariát Slovenského zväzu včelárov, ktorý ako národný partner iniciatívy zabezpečí ich preposlanie do centrály aliancie v Nemecku.

 

 

Od fofoja

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

58 + = 62

error: Obsah je nedostupný !!!