V Bruseli bude zaregistrovaná európska občianska iniciatíva za biodiverzitu a proti používaniu škodlivých pesticídov. Musí zozbierať aspoň milión podpisov zo siedmich štátov, aby sa ňou zaoberala Európska komisia.

Európska komisia v stredu (15. mája) oznámila, že sa rozhodla zaregistrovať európsku občiansku iniciatívu s názvom „Zachráňte včely! Ochrana biodiverzity a zlepšenie biotopov pre hmyz v Európe“.

Menej pesticídov

Organizátori iniciatívy vyzývajú európsku exekutívu, aby prijala právne predpisy s cieľom zachovať a zlepšiť prírodné prostredie pre hmyz, ktorý je dôležitým ukazovateľom zdravých ekosystémov.

Občianska iniciatíva žiada zavedenie cieľov, ktoré majú zaradiť podporu biodiverzity medzi všeobecné ciele spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, výrazne znížiť používanie pesticídov a zakázať bez výnimky všetky škodlivé pesticídy.

Volá tiež po reforme kritérií oprávnenosti a prípustnosti pri predkladaní žiadostí o finančnú podporu, podporu rozmanitosti poľnohospodárskych plôch, obmedzovanie zamorenia prírody zapríčineného množstvom živín, účinnejšie zriaďovanie chránených oblastí a zintenzívnenie výskum a monitorovania celkovej situácie v tejto oblasti spolu s lepším vzdelávaním o biodiverzite.

Milión podpisov

Európska komisia môže podľa Lisabonskej zmluvy prijímať právne opatrenia v oblastiach ako je vnútorný trh, poľnohospodárska politika alebo ochrana verejného zdravia a kvalita životného prostredia. Preto túto občiansku iniciatívu považuje za právne prípustnú a rozhodla sa ju zaregistrovať.

K registrácii iniciatívy dôjde 27. mája. Od toho istého dňa začne plynúť dvanásťmesačná lehota, počas ktorej organizátori musia zozbierať najmenej jeden milión podporných podpisov z najmenej siedmich členských štátov EÚ.

Následne bude musieť Komisia do troch mesiacov zareagovať a oznámiť, či tejto žiadosti občanov vyhovie alebo nie. V oboch prípadoch musí svoje rozhodnutie zdôvodniť.

zdroj

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

70 − 64 =

error: Obsah je nedostupný !!!