Európsky parlament upozorňuje, že je potrebné bezodkladne rokovať ohľadom vážnej krízy, ktorou prechádza včelárska sféra. Poslanci na plenárnom zasadnutí, prijali dňa 20.11.2008 uznesenie na ktorom žiadajú vypracovanie štúdie o možných súvislostiach medzi úhynom včiel, používaním niektorých pesticídov a geneticky modifikovaných rastlín, vytváraním ochranných zón na podporu opeľovania a zavedenia zodpovedajúcich veterinárnych opatrení na boj proti chorobám, ktoré decimujú včelstvá.

5 myšlienok k článku “EP žiada naliehavé prijatie opatrení proti úbytku včiel”
 1. V Amerike už začali so záchranou včelstiev. Doba keď sa včelstvá budú chovať snáď už iba v rezerváciách zrejme nie je ďaleko:

  [url=http://www.timesleader.com/news/ap?articleID=1383572]Researchers focus on bringing bees back[/url]

 2. Prehodnotí Európska komisia Smernicu 2001/110 ES?
  Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. Vzhľadom na fakt, že EK má takmer exkluzívne právo navrhovať legislatívu, je považovaná za motor európskej integrácie. Pre Radu ministrov a Európsky parlament pripravuje legislatívne návrhy. Zároveň má kontrolnú a správnu úlohu……
  http://www.europskaunia.sk/339/3
  Na včelárskej stránke http://www.vcely.sk angažovalo sa v minulosti viacero autorov príspevkov – podnetov, čo smerovalo k novelizácii Smernice 2001/110 ES, žiaľ nikto ich snahu nerešpektoval tak, aby sa aj niečo z ich názorov povšimlo.
  Máme v EK zastúpenie a to je Ján Fígeľ, ktorý by mohol v prvom rade spoznať vznesené pripomienky publikované na uvedenej vč. stránke a v druhom rade potom podieľať sa na ich možnej implementácii do pripravovanej požadovanej úpravy tejto Smernice. Ďalej máme euro poslanca, ktorým je Peter Baco. Je vzdelaný a skúsený poľnohospodár a tiež mohol by sa takisto angažovať v tejto problematike.

 3. Úbytok včiel okrem rôznych chorôb spôsobuje aj ľudská arogancia a hlúposť pri nadmernom a neuváženom používaní chemikálii v poľnohospodárstve a najnovšie opäť aj v lesníctve. Vrcholom hlúposti boli veľkoplošné postreky lesných porastov v Nízkych, Vysokých Tatrách a na mnohých iných miestach proti lykožrútovi, ktoré samozrejme zabíjali všetko živé vrátane chránených živočíchov a včiel. Človek je nepoučiteľný a akoby nechápal, že je súčasťou prírody a ním používané chemikálie sa nepriamo dostávajú aj na jeho stôl. Nehovoriac o otrávení horských bystrín, potokov a studní, kde sa chemikálie pri dažďoch dostávajú. O konzumácii postriekaných lesných plodov ani nehovorím. Tiež konzumácia lahodnej diviny, ktorá sa pásla na kontaminovaných lesných lúkach atď. Pritom o karcinogénnych účinkoch postrekov sa píše už v návode na použitie. Veľmi mi to pripomína veľkoplošné používanie neslávne známeho DDT. Negatívne následky DDT sa prejavujú ešte aj dnes a lykožrúta sa im ani pomocou tohto svinstva nepodarilo vyhubiť, akurát že sa to svinstvo dostalo do potravného reťazca, v ktorom stále koluje. Všetci sa potom čudujeme, že každé druhé dieťa je alergické, stúpa počet rakovinových ochorení, neplodnosť manželských párov a samozrejme nevysvetliteľné vymieranie najcitlivejších živočíšnych druhov medzi ktoré určite patria aj včely. Človek, aj keď si to nechce pripustiť, je stále súčasťou prírody a potravného reťazca a nezmyselné veľkoplošné používanie nebezpečných chemikálii sa vždy vráti ako bumerang. Na účinky DDT akoby všetci už zabudli a plánujú ešte masovejšie postreky rozsiahlych lesov karcinogénnymi prípravkami. Možno niekto na tom veľmi dobre zarobí, ale určite všetci stratíme oveľa viac a to sa peniazmi nedá vyjadriť. 👿 [color=red] [/color]

 4. Astrid Lillungová (EPP-ED, LU) dokázala presadiť v uznesení EP dňa 20.11.2008 uvedenú pomoc eu. včelárstvu. Parlament taktiež žiada členské štáty, aby včelárskemu priemyslu poskytli okamžitú finančnú pomoc.

  Na MP SR nelenili a a z plánovaných 250 Sk dotácie na 1 prezimované včelstvo pred Vianocami poslali na účet včelárskych spolkov 151 Sk podporu – almužnu na 1 prezimované včelstvo v r. 2008.

  Naše vysoké školy sa neumiestnili v poradí do najlepších 500 vo svete. Napriek tomu darmo sú Známe poznatky o užitočnosti opaľovacej činnosti včiel a aj o 6. včelích produktoch, kroté ľudom poskytujú, keď politická sila u nás nepočúva hlasy veci znalých a múdrejších. Výsledkom je nielen poničené včelárstvo,.ale aj naše poľnohospodárstvo ako celok.

  V r. 1998 bola vypracovaná Metoda ako je možné detektovať prímes škrobového cukru v mede. V SR až o cca 5 rokov našli odvahu a peniaze na zaškolenie 2 pracovníkov vet. laboratória, aby sme aj u nás boli schopní vykonávať túto chemickú analýzu. Za tých 5 rokov med v predajnej sieti bol uznávaný za ne pančovaný, lebo sa to u nás dokázať nedalo. Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach v tom období vychovávala absolventov pre vet. laboratória bez vedomostí ovládať spomenutú detekciu. Prečo to tak dlho trvalo, to by mohol napísať Doc. Toporčák, keby chcel.
   

 5. Pred rokmi sme mali kočovné vozy označené žltým trojuholníkom zo stranou 1 meter na ich streche, ktoré upozorňovali pilotov na prítomnosť včelstiev pri poľnohospodárskych kultúrach a v lesných porastoch. Častokrát to nepomohlo a včielky hynuli cestou z postriekanej paše. Nemám vedomosť, či takéto znamenie platí aj dnes.
  V tej dobe poľnohospodárske družstvá, ovocinárske závody a štátne lesy platili za opeľovaciu činnosť včelárom, ktorí prisunuli včelstvá k ich parcelám s poľnohospodárskymi a lesnými kultúrami. Dnes sa určite na takúto humánnu činnosť včelárov nenájdu peniaze, ktoré by pomáhali včielkam aspoň čiastočne chrániť ich zdravie za prácu v prírode. Veď čím je viac včielok, tým sú zdravšie plody rastlinných kultúr.
  Tým najväčším parazitom, ktorý ohrozuje zdravý rozvoj včiel čo sústavne ozdravujú prírodu, je sám človek.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

58 − = 54

error: Obsah je nedostupný !!!