Výsledky úvodného monitoringu. Mor včelieho plodu je nebezpečnou nákazou včely medonosnej. Ochorenie je rozšírené s väčšou či menšou intenzitou vo všetkých častiach sveta, kde sa vyskytujú včely. Pôvodcom ochorenia je sporulujúci mikrób Paenibacillus larvae subsp. larvae, ktorý vytvára mimoriadne odolné spóry, schopné prežívať niekoľko desiatok rokov.

7 myšlienok k článku “Diagnostika pôvodcu moru včelieho plodu z meliva”
 1. Podľa počtu kolónií v testovanej vzorke je sa určuje stupeň choroby, je to uvedené v tomto článku:
  [url=http://www.vcely.sk/index.php?name=News&file=article&sid=115]Spôsoby eradikácie moru včelieho plodu a jej príprava v SR. (1.časť)[/url]

  Komu sa nechce klinknúť tu sú určité pravidlá, ktoré by mal včelár dodržiavať:
  [color=brown]U slabo infikovaných včelstiev nehrozí bezprostredné nebezpečie prepuknutím choroby, pokým včelstva sú silné a vyznačujú sa dobrým čistiacim pudom. [/color]
  [u]Aby sa včelstva zbavili spór prirodzenou cestou treba urobiť nasledovné opatrenia:[/u]
  1. Pri najbližšom medobraní je treba odobrať čo najviac medových plástov – riedime tým infekciu.
  2. Postarať sa aspoň o 50% – nú obnovu diela ročne. S vyradenými plástmi sa odstránia aj spóry Paenibacillus larvae. Plásty je potrebné vytopiť! Pri ďalšom spracovaní na medzistienky treba uviesť, že vosk pochádza zo včelstiev chorých na mor včelieho plodu.
  3. Vytopiť všetky prázdne a rezervné plásty. Zabráni sa tým novej infekcii.
  4. Vyčistiť a dezinfikovať používané úle.
  5. V bezznáškovom období treba čistiaci pud podnecovať podávaním cukrového roztoku. Kočovanie za bohatou znáškou podporí „prepláchnutie’ včelstva väčším množstvom medu a zrieďuje sa tým hustota spór. Kočovaniu s malým množstvom spór nestoja v ceste žiadne administratívne prekážky (v Nemecku). Je to dokonca užitočné a môže viesť k zmiernemu ochorenia alebo až k jeho zániku.
  6. Bezpodmienečne zabrániť vypuknutiu rabovky na včelnici.
  7. Prejednať zdravotnú situáciu v organizácii a s veterinárnou službou, pretože všetci sedíme na jednej lodi.

 2. Cieľom Štátnej veterinárnej a potravinovej správy bol monitoring zdravotného stavu včelstiev v okresoch susediacich s Českou republikou. Metodika odberu meliva bola zvolená týmto spôsobom. Z každej včelnice sa odobrala jedna zmesna vzorka a v ohnisku a ochrannom pásme z každých 10 včelstiev. Tam, kde vyšla vzorka pozitívne sa následne pristupilo k odobratiu vzoriek z každého včelstva a určilo sa presne, ktoré včelstva sú pozitívne. Z každej vzorky, ktorá bola pozitívna sa odčítali kolónie. U tých včelstiev, kde sa zistilo 50 a viac kolónií sa pristúpilo k likvidácií včelstiev a u včelstiev, kde bolo zistených do 50 kolónií sa pristúpilo k ozdravným opatreniam. Včelstva sa zmietli do vydezinfikovaných úľov na medzistienky a zakŕmili, ďalej sa postupovalo podľa ozdravných opatrení, ktoré platia pri more včelieho plodu. Situácia v daných okresoch nie je ružová, no nech si včelári v ostatných okresoch nemyslia, že u nich je to lepšie. Podobná situácia je v celej republike. RVPS v monitorovaných okresoch všetkým na požiadnie odpovedia, či sa v dotazovanej lokalite nachádza mor včelieho plodu. Toľko na doplnenie článku ŠVPÚ Dolný Kubín.

 3. Schvaľujem rozhodnutie ŠVPS v Bratislave o monitoringu na prítomnosť moru včiel na Slovensku. Prepotrebná to činnosť pre zdravý slov.med a očistenie mena slov.včelárstva.
  Ale čo potom? Nakreslí sa mapa s výskytom spór P.L., nebudú sa tam môcť presúvať včelstá, ale ako presvedčíme nepoučiteľných včelárov, že liek na mor zatiaľ neexistuje, ani
  v zahraničí. Teda, ako sa brániť včeliemu moru. Hygienou?
  Presvedčíme aj tých včelárov, ktorí majú na záhrade 3-4
  ix-ročné kláty, v ktorých chovajú striedavo 0-3 rodiny včiel zo samousadených rojov?
  Súhlasim s tvrdením, že spóry P.L. prežívajú v latentnej forme kdekoľvek. Ak mikrób prežije od niekoľko mínus po niekoľkohodne plus st. Celzia aj desaťročia, je logické že je
  v prírode takmer nezničiteľný.
  Z článku mi nie je celkom jasné, či sa monitoringu zúčastnili
  všetci včelári z daného regionu, alebo len "Včelári zapojení do monitoringu." Výsledky sú ale pre okolie Myjavy alarmujúce.
  Nakoniec mám otázku pre ŠVPU v D.K. U Vás sa vykonáva
  rozbor na mor pre istu firmu z N.Z. Sú tieto výsledky zverejniteľné alebo niekde prístupné na www? Ďakujem,
  Zdravím!

 4. Predpokladám,že konečne aj na Slovensku sa postupne táto metóda zavedie do praxe.Treba však otvorene povedať,že nie je z najlacnejších.Preto tá zmesná vzorka.V prípade pozitívneho nálezu sa pristúpi k opätovnému vyšetreniu,tentoraz každého včelstva,s cieľom odhaliť pozitívne včelstvo.Tu potom treba rozlíšiť stupeň zamorenia.Nepamätám si presne počty spór v jednotlivých stupňoch(to by mohla opäť zverejniť autorka článku).V treťom stupni sa včelstvo odporúča zlikvidovať.V prvom a druhom stupni má včelár dosť času na uskutočnenie ozdravných opatrení,ktoré spočívajú v preložení do nového úľa a v stopercentnej obnove diela.Podozrivým včelstvám sa venuje zvýšená pozornosť.Sám som pred desiatimi rokmi likvidoval chov pre mor.Po zistení klinických príznakov už iná cesta nebola.Pred piatimi rokmi som ho obnovil,ale ten "damoklov meč"mám stále na pamäti.

 5. "Uvedenou metodikou je možné udávať aj počty spór a ich zistením v melive ešte neznamená, že mor je vo včelstve už v klinickom štádiu, ale upozorní na potrebu zvýšenej pozornosti včelára pri ošetrovaní včelstiev a o nutnosti urobenia niektorých, hlavne hygienických zásahov na včelnici".

  Je to dobrý článok, ktorý nám približuje problém odhalenia šírenia sa sporulujúcich baktérii do prostredia úľa, ich diagnostifikovania. Prosím, potiaľ je mi to zrozumiteľné, ale veta "potreba zvýšenej pozornosti včelára na ošetrovanie všetkých včelstiev (neviem ktoré včelstvo, lebo odobratá vzorka je zmiešaná), a o urobení niektorých, hlavne hygienických zásahov na včelnici". Ako a čím to zariadiť, aby som ich"lepšie ošetroval", čo to je lepšie ošetrovanie, veď ani jeden včelár preto včelári aby svojím včelstvám zle robil? To je nezmysel, je to len zakrytie toho, že ani výskum včelárovi nepomôže, kým to avízo vo forme zistenia spór v melive nemôžem využiť, aby som ich pofŕkal živou vodou.
  Potom môžem robiť čo chcem, moje včelstvá budú stále pod damoklovým mečom, kým nečakane nepadne na úľ. Veľmi mi to pripomína človeka, ktorý nevie, že žije s rozbuškou v tele vo forme nezničiteľných rakovinových buniek! Dozvie sa až vtedy, keď mu lekári oznámia, budete žiť toľko a toľko. A amen s tebou nešťastný človek.
  Sú to pesimistické slová, ale žiaľbohu pravdivé.Čo je horšie, je to keď mor prepukne do klinickej podoby, vám úradníci povedia, je to tvoje vina, o včely si sa nestaral.

  Na tomto webe je článok, ktorý netvrdí, len naznačuje aj iné cesty ako sa môže a to oficiálne dostať na naše včelnice. Hlúposť? Ale tá môže aj v tých radách, ktoré sa dostávajú k včelárom cez rady tých povolaných.
  Mor včelieho plodu sa ako včelia choroba tiahol celými dejinami vývoja včely medonosnej a tak ako včela sa prispôsobovala života na zemi, tak isto sa prispôsoboval aj Paenibacillus larvae, takisto preto aby prežil. Príroda si s tým vedela poradiť, choré včelstvo ako jedinec uhynul a ostal ten zdravý, človek robí všetko preto, aby choré včelstvo zachoval, no a výsledok je ten, že na včelniciach máme aj neduživé včelstvá, ktoré prežívajú a zamorujú ďalšie včelstvá.
  Možno tu pomôže len tvrdé opatrenia a tie sú podozrivé včelstvá
  aj s príslušenstvom páliť, tak ako je to npr. na Novom Zélande.
  Sú to tvrdé slová, a nezískam za ne pochvalu. Anton

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

− 2 = 2

error: Obsah je nedostupný !!!