Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100 o podrobnostiach o poskytovaní podpory v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva.

2 myšlienky k článku “Výnos MP SR z 13. apríla 2004 č. 806/2004-100”
 1. Tak to zatiaľ vypadá, že od r.2005 môžu si dať zaspievať pohrabnú pieseň predsedovia SVS a SZV, lebo členovia včelársky spolok i zväz z väčšej časti opustia a dielo skazy rozpadu spolkovej činnosti bude dokonané. Už je október a šidlo sa vykľulo z vreca, lebo už nie je čas odkladať vysvetlenie členom, ako sa naloží s priznaním a výplatou podpory pre včelárov v tomto roku. Vedelo sa o tom čo sa publikovalo, alebo malo sa to vedieť, lebo príslušný Výnos MP SR je známy od 13. apríla 2004, ale Výzva na predkladanie žiadostí na podporu zverejnila sa až v súčasnej dobe. Aktéri tejto skazy sú známi. Sú to ministri financii a pôdohospodárstva SR, ktorí vystrojili pohrab spolkovému včelárskemu stavu drobných včelárov v SR. Zdola máme poúčať výnos darcov o význame včelárstva pre spoločnosť v SR? Z početného personálu ministerstiev vrátane nimi riadiacich zložiek nájdu sa tam aj takí, ktorých mená sú ozdobené akademickými titulmi spredu i zo zadu. Namnožili sa aj DrSc. a PhD, ale o nejakej ich zodpovednosti za rozvoj a prosperitu v tomto prípade včelárstva nemôže byť reč, ale o nezodpovednosti áno. Je však otázne, či sa zodpovední za nepriaznivý stav aj spýtali na ich mienku a rešpektovali ju.

  Ak malý včelár mal by spĺňať podmienku pre priznanie štátnej podpory a byť podnikateľom, tak by sa nedoplatil soc. poisťovni, takže podporu, ktorú by dostal od štátu, nestačila by mu ani na zaplatenie poplatkov za náležitosti vyplývajúce z podnikateľského oprávnenia. Vo Výnose MP SR sa požaduje, aby včelár nárokujúci si na podporu bol oprávneným podnikateľom. Nie je neznáme, že v takom prípade mal by zaplatiť sociálnej poisťovni ročne cca 18.ooo Sk. Podpora sa priznáva od počtu včelstiev 5. Možná výška podpory je do 250 Sk/včelstvo. Kde je tu logika, ktorú chápu páni aj DrSc. a PhD. sektorov MF a MP SR? Oni ju chápu, ale prostý včelár, ktorý nie je až natoľko praštený mechom, ten ju nechápe Podobá sa to páchaniu sabotáže, aby včelári kapitulovali a zanechávali túto činnosť. na ňom a ekonomike SR, to chápem z obsahu Výnosu MP SR č. 806/2004-100. Citácia z tohoto predpisu:
  „Žiadateľom o podporu môže byť fyzická alebo právnická osoba, oprávnená na podnikanie v poľnohospodárstve, potravinárstve a lesnom hospodárstve so sídlom v Slovenskej republike, ktorá požiada o podporu podľa Výnosu MP SR č . 806/2004-100.“

  Bolo to tak komplikované pochopiť, že aj drobní včelári nemôžu byť podnikateľmi, ale vykonávajú záslužnú činnosť pre našu spoločnosť? Od r. 1989 veľa sa zmenilo v neprospech včelárov, ale kompetentní vládni činitelia nič z toho nevyvodzovali, hoci im to bolo signalizované pred niekoľkými rokmi aj v časopise Slovenský včelár a početnými dopismi zo SVS. Dôsledkom je úpadok v opeľovacej činnosti včiel, vo výrobe a predaji včelích produktov. Je to na škodu celej našej spoločnosti a nielen včelárov v SR, ale aj pre konzumentov predovšetkým medu. Spotrebitelia medu v posledných rokoch boli beztrestne klamaní, lebo zakúsili aj to, čo prv bolo neznámym javom a pojmom. Dali sa ošmeknúť podvodníkmi
  tak, že v obchodných reťazcoch SR kupovali med:

  · umelý,
  · falšovaný izoglukózou,
  · reexportovaný kvetový med zmiešaný z MR, ktorý nekryštalizuje ani po 2 rokoch a krajina pôvodu je SR,
  · prenikol k nám importovaný menejcenný čínsky med, o ktorom spotrebitelia nič nevedia,
  · predáva sa u nás aj český med, ako keby sme nemali dosť svojho,
  · pôvod medu kontaminovaného nadlimitným množstvom rezíduí liečiv, toto medové Krimi žiadalo by sa bezo zvyšku vyšetriť.

  Ján Hájek

 2. Podpora pre včelstvá podľa posledných informácií, bude podpora poskytnutá ako za starých časov, finačné prostriedky dostane SZV a následne ich rozdelí na miestne organizácie SZV. Tento postup bude riešený v najbližších dňoch, a do dvoch týždňov by mali ZO SZV dostať patričné informácie……

  03 Oct 2004 23:47

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Overenie *Časový limit bol prekročený. Vyplňte prosím overenie ešte raz.

+ 40 = 49

error: Obsah je nedostupný !!!