Zakázané pesticídy sa stále vo veľkom používajú: Ako členské štáty EÚ zneužívajú núdzové povolenia

Pesticídy, ktoré EÚ zakázala kvôli škodlivosti a nebezpečnosti, sa stále nachádzajú v našich potravinách alebo v životnom prostredí. Mnohé krajiny EÚ ich používanie naďalej povoľujú. V novej správe PAN Europe odhaľuje rozsiahle zneužívanie núdzových výnimiek v EÚ. Karcinogénne, mutagénne, genotoxické pesticídy, pesticídy so silným negatívnym vplyvom na životné prostredie a pesticídy vysoko toxické pre včely … Čítať ďalej Zakázané pesticídy sa stále vo veľkom používajú: Ako členské štáty EÚ zneužívajú núdzové povolenia