Grandiózny úspech – najlepší med a medovina pochádzajú zo Slovenska

Napísal ing. R.Chlebo PhD. v . Zaradené v Pre členov, Produkty - Med, Včelárske akcie, výstavy ...

0
0

V dňoch 15. – 20. 9. 2009 sa v juhofrancúzskom meste Montpellier uskutočnil 41. ročník včelárskeho kongresu a výstavy Apimondia. Organizácia Apimondia zastrešuje národné včelárske zväzy a každé dva roky organizuje najväčšie celosvetové stretnutia včelárov, vedcov a spracovateľov včelích produktov. Na tohoročnom kongrese Apimondie sa zúčastnilo okolo 500 vedcov, 200 vystavovateľov (vrátane expozície slovenských včelárov) a vyše 10 000 návštevníkov z viac ako 100 krajín.

Nariadenie vlády č. 352/2009 – priamy predaj produktov konečnému spotrebiteľovi

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.352/2009 z 19. augusta 2009, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov živočíšneho pôvodu, mäsa z hydiny a domácich králikov, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej.

Varroadýza – parou úspešne proti klieštikovi Varroa d.

Napísal Jozef Tocek v . Zaradené v Pre členov, TECHNOLÓGIA - pomôcky a zariadia, Včelie choroby

0
0

Zamyslel som sa nad systémom liečenia pásikmi – Avartin 01. Je to veľmi zložitý a zdĺhavý proces. Pri preliečení 70 a viac včelstiev Vám zaberie dosť času. Rozmýšľal som, a prišiel som na nápad akým spôsobom dostať liečivo do úľa a to použiť paru ako nosič liečiva. Odskúšal som tento nápad a veľmi sa mi pozdáva.

Trúdicové včelstvo

Napísal Jan Vasilisa v . Zaradené v Anatómia a biológia, Pre členov

0
0

Po búrlivom jarnom rozvoji, rojení a umelom rozmnožovaní , nie v každom včelstve sa oplodnila matka a začala klásť vajíčka. Včelstvá zostali bez matiek. Po dlhšom období, ak také včelstvá ponecháme bez zásahu, už z príčiny nedostatku času alebo nevieme presne určiť stav včelstva, nastupujú trúdice, ktoré trúdími vajíčkami zakladú niekoľko plástov.

Ženské kráľovstvo, monarchia i demokracia

Napísal J.Tokar v . Zaradené v Anatómia a biológia, Pre členov, Produkty - Med

0
0

To všetko je vo včelom úli, v ktorom každá medonoska miluje svoju blížnu viac ako seba a niekedy ešte viac. … už zase vyleteli včely do terénu, tak ako to robia vyše päťtisíc rokov, odkedy si ich človek podmanil – najprv kvôli medu. Dokonca až zo siedmeho tisícročia pred naším letopočtom pochádza v Anatólii nájdená kresba včely a plástov.

Metodický pokyn – budovanie ukážkových včelníc

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Metodický pokyn budovania ukážkových včelníc podľa NV č. 422/2007 Z.z. – § 2, ods. 1, písm. k) – v súlade s ods. 2, písm. j) a ods. 3, písm. g) § 2.
Slovenský zväz včelárov vyzýva včelársku verejnosť k zapojeniu sa do súťaže na budovanie a prevádzkovanie ukážkových včelníc cestou predkladania projektov podľa tu vymedzených kritérií.

Od duplovaného béčka k alpskému úľu

Napísal Milan Bencur v . Zaradené v Pre členov, TECHNOLÓGIA, Technológia - Úle

0
0

Tvoj Pán povedal včelám: „Urobte si príbytky v horách a svahoch i tam, kde ľudia pre teba príbytky postavia. Jedz zo všetkých plodov, nasleduj svojho Pána po cestách, ktoré sú všetky schodné. „Zvnútra zeme vychádza nápoj, ktorý má liečivú silu. V tom sú znamenia pre uvažujúcich ľudí“. Korán, 16.kapitola, 68. a 69.verš.

Úľ pre lenivcov

Napísal Milan Bencur v . Zaradené v Pre členov, TECHNOLÓGIA, Technológia - Úle

0
0

Po prečítaní prvej knihy zo série “Zvoniace cédre Ruska” som sa rozhodol, že vytvorím úľ – klát, ktorý navrhla Anastázia. Začal som študovať rôzne zdroje, prezrel som si správy na Internete, ale nenašiel som veľa odpovedí na postavené otázky. Ja sám som sa včelárstvom nezaoberal, mal som len hmlisté predstavy o tom ako včely zbierajú med a koľko sa treba o ne starať.

Neuletia nám včely – zatiaľ asi nie

Napísal Jozef Nemcok v . Zaradené v Názory, úvahy, postrehy, Pre členov

0
0

Pred nedávnom sa mi dostal do rúk týždenník pre slovenský vidiek FARMÁR č. 15/2009 z 9.4. t.r. Zaujal ma článok: “Včely – uletia nám?”, ktorého autorom je ing. Tibor Jokay. I keď s niektorými jeho názory, ktoré v článku napísal v podstate sa dá súhlasiť, niektoré pasáže akoby devastovali slovenské včelárstvo, jeho minulosť, úspechy, ale hlavne súčasný stav.

Povoľovanie výnimiek pre včelárske kočovné vozy

Napísal redakcia v . Zaradené v Pre členov, Zákony, pokyny, smernice

0
0

Vec: Povoľovanie výnimiek pre včelárske kočovné vozy – zaslanie

Obdržal som Vašu žiadosť o pomoc odvetviu včelárstva v súvislosti s povoľovaním výnimiek zo zákona podľa § 140 ods. 1 písm. a) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon'”).

Včelstvá v znáške repky a následnej z agáta

Napísal Jan Vasilisa v . Zaradené v Pre členov, TECHNOLÓGIA, VČELÁRSKE RASTLINY

0
0

Poľnohospodári už niekoľko rokov majú nové odrody repky ozimnej z ktorej včely donesú oveľa viac nektáru ako to bolo kedysi. Táto plodina, by som obrazne povedal, kvitne a odnožuje a zas kvitne a znova odnožuje a kvitne. Už aj keď porast sa zdá byť odkvitnutý stačí sa pozrieť bližšie do porastu, poprípade ho rozhrnúť a v dolných partiách rastlín zbadáte ešte rozkvitnuté kvietky.